VueloFysi: Groeninventaris en -mapping met behulp van Drones in functie van de software DIPLA


Projectpartner overheid: Provincie Limburg

Projectpartners privé: Didex, Profisi

Projectduur: nnb

Status: In aanvraag


Beschrijving

Profisi cvba is het bedrijf achter het softwareplatform voor groenbeheer en groenonderhoud DIPLA ( www.dipla.be ). Deze software wordt gebruikt door grote groenbeheerders zoals Regionale Landschappen, Provincies, privé-eigenaren, steden en gemeenten en groenaannemers.

Kwalitatief groenbeheer staat of valt bij een goed beeld van de situatie op het veld. Daar ligt voor de meeste klanten een grote uitdaging. De klanten missen immers meestal een gedetailleerde inventaris van hun groenpatrimonium . Het probleem is namelijk dat dit een zeer arbeidsintensief en zodoende zeer duur proces is en zeer snel veroudert .

Eén van de nog niet ingevulde strategische doelstellingen van Profisi/DIPLA is het voorspellen van de volgende acties op de onderhoudsschema’s van natuur en groen door gebruik te maken van gerichte veldgegevens uit verschillende bronnen. Momenteel worden door alle actoren in het groenbeheer de onderhoudsschema’s gewoon klakkeloos gevolgd, ongeacht het feit of de volgende actie nu echt nodig is of niet. Dat komt gewoon omdat men het gewoon niet weet (of meet). Met een hoge inefficiëntie (lees: hoge kost) als gevolg.

Vandaar trouwens de naam “Profisi”: Fisi staat voor Natuur in het Grieks, Pro staat voor professioneel. Als je de klemtoon legt op Pro en een Engelse tongval gebruikt kom je fonetisch uit op Prophecy: voorspellen. Dat is wat we op termijn willen doen met de software die we in de markt zetten (DIPLA): voorspellen waaraan je toe bent als je groenonderhoud gaat plannen.

Op dit moment wordt hiervoor vooral gebruik gemaakt van bestaand en publiekelijk toegankelijk kaartmateriaal zoals de kaartbronnen die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid via Geopunt Vlaanderen ( http://www.geopunt.be ). De informatie die ter beschikking gesteld wordt is echter niet altijd 1) accuraat genoeg en 2) recent genoeg.

Daarnaast heeft DIPLA internationale ambities en de beschikbaarheid van kaartgegevens is in vele Europese landen is bedroevend laag. Zelfs ondanks initiatieven zoals INSPIRE: INSPIRE staat voor INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community. Tegen 2020 moet elke lidstaat zijn datasets volledig conform de Europese regels aanbieden. Maar zover zijn we dus vandaag helaas nog steeds niet.

De vraag naar zeer accurate, regelmatig geüpdate en betaalbare gegevens, onafhankelijk van en aanvullend aan reeds bestaande databronnen is dus hoog.

En daar kan mogelijkerwijs het vergaren van groendata via gespecialiseerde drones een oplossing bieden. Een samenwerking van Profisi met het bedrijf Landron/D idex is daarbij cruciaal. Didex is niet alleen gespecialiseerd in geomapping via drones maar is daarnaast expert als het gaat over multispectraalanalyse . Dit is een cameratechniek die onder andere toelaat groen en planten beter te analyseren en te herkennen dan de informatie die bestaat binnen het visuele spectrum.

Het project heeft als doel nieuwe, gezamenlijke en zeer betaalbare dataservices te creëren die toegespitst is op het vergaren van accurate en recente veldgegevens mbt groen, en dit in het kader van het gebruik ervan in het softwareplatform DIPLA.

Pin It on Pinterest