Autonome/automatische vogelverschrikdrone


Projectpartners overheid: VLAIO via dronecluster EUKA

Projectpartners privé: Maxon Motors, Embedded Designs, Vinitec

Projectpartners kennisinstellingen: KU Leuven, Innovatiecentrum, PC Fruit

Projectduur: ntb

Status: Concept


 

(Onderstaande video louter ter illustratie)

Korte samenvatting

De groep, getrokken door motorbouwer Maxxon Motors, moest tijdens de laatste sessie een keuze maken voor een businessmodel en de te ontwikkelen drone. Er werd uiteindelijk gekozen om twee drones te ontwikkelen in een hybride businessmodel (met dienstenverlening én verkoop).

 

Innovatiedoelstellingen

Er zullen twee versies van een vogelverschrikdrone gebouwd worden:

  1. Basic versie die de noden kan vervullen voor een heel aantal tuinbouwers (voorbeeld van Vinitec, één van de projectpartners). Deze drone zal vliegen zonder noemenswaardige payload en door de aanwezigheid op gezette tijdstippen de aanwezige vogels verjagen. Er moet bij deze drone wel voldoende bekeken worden of de aanwezigheid ervan voldoende is. Wat met gewenning bij de te verjagen vogelsoorten? Is er, buiten aanwezigheid, nog een andere verjaagfactor nodig (geluid roofvogel, …)?
  2. Complexere versie met een focus op de payload. Deze payload zal onvermijdelijk een invloed hebben op de prestatie van de drone. Hier wordt dan gefocust op het ‘trigger-based’ en selectief verjagen van drones. Hiervoor wordt een camera-module (hyperspectraal?) ontwikkeld die vogels kan detecteren op basis van vormherkenning, vluchtpatronen, herkenning van roep, enz…

 

Dit project zal duidelijk een intergratieproject worden, waarbij telkens zal afgewogen worden welke meest betaalbare technologie het meest gewenste resultaat geeft. Focus zal liggen bij camera-tech, sense and avoid en motoren. De drones in kwestie moeten ook volledig automatisch/autonoom kunnen vliegen en weersbestending zijn.

 

Doelstellingen project

Voor dit project denken de projectpartners aan een business model met de focus op een service-contract en dus en dienstenmodel. Het project aan sich wordt de volgende zes maanden ook gekoppeld aan een thesis aan de KU Leuven (Bruno Horemans) waarbij er gekeken wordt naar het gericht verjagen van reigers aan siervijvers.

Het project zal meerdere fasen kennen:

  1. Marktonderzoek en haalbaarheidsstudie: Er zal gepolts worden naar Schaalbaarheid – kost/definitie drone versus wat wil de markt betalen – eerst vanuit landbouwsector, dan verder kijken naar andere sectoren – verder kijken internationaal => Europa minimum – zoölogische kennis aan boord halen – wat met technische keuringen, ed…
  1. Onderzoek en ontwikkelingstraject: Op basis van voortraject een innovatieproject opstarten;
  1. Proof-of-concept: Eerste testen organiseren in samenwerking met landbouwpartners in project en mogelijk PC Fruit, ILVO, ed…
  1. Marktbetreding in test-fase (partnership met potentiële/toekomstige klanten)

Schrijf je in op de EUKA-nieuwsbrief!

Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest