Medical Emergency Remotely Piloted Aircraft System (MERPAS)


Projectpartners overheid: VLAIO (met cluster EUKA), EFRO, Antigifcentrum, Hulpcentrum 112/100 Oost-Vlaanderen, politiezone CARMA, ZOL Genk, Ziekenhuis Sint-Trudo, UZ Gent, UZ Leuven

Projectpartners privé: Unifly, Gatewing (Delair-Tech), DronePort, Innomediq, Orange, Living Tomorrow

Projectpartners kennisinstellingen: KU Leuven

Projectduur: 28/09/2017 indiening – project max. 2 jaar

Status: Concept


 

 

Samenvatting project

KU Leuven hogesnelheidsdrone tijdens een demonstratie

Recent onderzoek door projectpartner KU Leuven heeft de bouw van efficiënte, snelle (> 100 km/u) drones met een hoog vliegbereik (> 30 km) mogelijk gemaakt, met functionaliteiten als (semi-)autonoom opstijgen, vliegen (op basis van GPS) en landen. Verschillende proof-of-concept-toestellen “VertiKUL” zijn gedurende de laatste jaren gebouwd en hebben het potentieel aangetoond om deze technologie verder te kunnen uitwerken voor verschillende toepassingen: inspecteren van terreinen en gebouwen, monitoren van verkeerssituaties, en leveren van pakjes.

Lichtgewicht AED toestel

Een andere erg relevante toepassing, die het onderwerp van dit werkingsproject vormt, is het ontwikkelen en demonstreren van een bijkomende vorm van hulpverlening op basis van gespecialiseerde drones om urgent medisch materiaal, zoals een automatisch externe defibrillator (AED), aan te leveren: een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen, waarvan zich jaarlijks 55 tot 113 gevallen voordoen per 100 000 inwoners.

Drone bereikt geheel Heist-op-den-Berg binnen 5 minuten

Deze AED kan door niet-medisch-geschoolde personen bediend worden, analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Na een hartstilstand dalen de overlevingskansen naar schatting met 10% per minuut die verstrijkt. Na 10 minuten – de typische tijd die professionele hulpdiensten nodig hebben om ter plaatse te komen en met reanimeren te beginnen – bedraagt ze nog slechts 15%. Snelle drones die een AED ter plaatse kunnen afleveren, minuten voor de aankomst van de Mobiele Urgentiegroep (MUG), zorgen voor significant hogere overlevingskansen.

Met 120 hogesnelheidsdrones zou heel België voorzien kunnen worden van een AED wanneer en waar nodig in minder dan 5 minuten. Ze dienen als aanvulling op de vaste AEDs, die nu reeds geplaatst zijn op locaties met een hoge kans op incidenten zoals sporthallen en winkelcentra.

KUL ambulance drone: http://gulfnews.com/news/uae/health/drone-to-deliver-defibrillator-to-hear-attack-victims-1.2064048

 

Doelstellingen van het project

  • Gebaseerd op de huidige ontwerpen van KU Leuven, een geoptimaliseerde VertiKUL bouwen met mogelijkheid voor transporteren en afleveren van een AED. Trekkers: KU Leuven (ontwerp + software), Delairtech/Gatewing (productiemethode)
  • Demonstreren van dit toestel in realistische scenarios.
  • Op basis van de uitgevoerde demonstraties: analyseren van de haalbaarheid voor verdere commercialisatie.

Ik heb interesse in 'Medical Emergency Remotely Piloted Aircraft System (MERPAS)' en wil graag meer informatie over (deelname aan) dit project!

Pin It on Pinterest