Warehouse-drone: automatische voorraadbeheer met drones


Projectpartners overheid: VLAIO (met cluster EUKA)

Projectpartners privé: Cegeka, H. Essers

Projectpartners kennisinstellingen: IMEC

Projectduur: ntb

Status: In aanvraag


 

 

Korte samenvatting

Dit project draait om een case rond voorraadbeheer, waar drones ingezet worden om voorraden op te nemen en controles uit te voeren zowel in een magazijn als op buitenterreinen. Niet tegenstaande logistieke processen reeds een vergevorderde automatisatie kent, is de inzetbaarheid van vele oplossingen niet altijd even toereikend voor voorraadbeheer en/of toegankelijk voor kleinere en middelgrote ondernemingen. Het is de ervaring van de sector dat voorraadbeheer nog steeds een tijdrovend – in vele gevallen manueel – proces is dat materieel en mankracht kost.

Het project zal in eerste instantie onderzoeken welke concrete procesoptimalisatie kan bereikt worden door drone technologie in te zetten, al dan niet, in combinatie met bestaande gerobotiseerde voorraadbeheer oplossingen. Tevens zal gedurende deze fase de economische haalbaarheid in kaart worden gebracht en de meest relevante business cases verder uitgewerkt worden. In een volgende fase en gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek zal een concrete proof-of-concept/pilot oplossing gecreëerd worden. Deze zal zich toespitsen op één of meerdere business cases die op korte termijn en voor een breed publiek binnen de sector een optimalisatie teweeg brengt op vlak van voorraadbeheer efficiëntie en effectiviteit. Aansluitend kan bekeken worden in welke mate deze opstelling een multipliceerbaarheidsfactor heeft naar andere sectoren of business contexten.

De technologische wereld heeft in die mate een voldoende maturiteitsniveau bereikt om aan de basis voorwaarden te voldoen om dit project te starten. De drone, robot, camera, informatica & netwerk technologie bestaat en wordt in grote mate al gecommercialiseerd. Dit project zal dan ook, binnen de gedefinieerde business case, de focus leggen op het verder verfijnen van de relevante technologische componenten, de interoperabiliteit te bewerkstelligen en aan te vullen met nieuwe technologische optimalisaties.

Innovatiedoelstellingen

De operationele logistieke domeinen waarop zal ingezet worden, niet-exhaustief:

 • Geautomatiseerd controleren en valideren van de voorraad in een niet-geautomatiseerd magazijn
 • De verwerking van eventuele afwijkingen ondersteunen door gecapteerd beeldmateriaal
 • Een oplossing die in een breed scala van omstandigheden ingezet kan worden

De technologische domeinen waarop zal ingezet worden, niet-exhaustief:

 • Drone/robot technologie
 • Software en aansturing voor autonome drone vluchten of robotbewegingen in een dynamische context
 • GPS-loze positionering van de drone/robot
 • Sensortechnologie voor proximity sensing en detect-and-avoid
 • Image/character recognition voor de identificatie van goederen (barcode en tekst)
 • Reguliere camera technologie voor scanning & visualisatie
 • Hyperspectral imaging & Matrix camera technologie voor de detectie, identificatie en visualisatie van objecten en onzuiverheden die met reguliere camera technologie niet zichtbaar zijn
 • Cloud ecosysteem platform voor verwerking data en integratie met bestaande warehouse managementsystemen (integratie met ERP’s, transmissie van data & performantie, hybride verwerking van data, compressie van data, lokale datatransmissie van drone naar basisstation)
 • Image recognition oplossing voor de interpretatie van beelden afkomstig van de drone en proces voor afhandeling van non-hits afkomstig van het niet herkennen of kunnen lezen van goederen of gegevens

 

Uit eerdere tests hebben we een aantal uitdagingen geleerd: turbulentie bij indoorvluchten, acurate indoornavigatie, het capteren van beeldmateriaal dat voldoet voor postprocessing en image recognition.

Doelstellingen project

De case heeft als beoogd resultaat een oplossing te creëren waarbij een drone of een andere robot, uitgerust met camera- & sensortechnologie, zich autonoom door het magazijn en buitenterrein kan bewegen, voorraden tellen en visuele controles uitvoeren op stock items. De gegevens, afkomstig van de drone en al dan niet al deels verwerkt op de drone zelf, worden vervolgens verwerk in een centrale informatica oplossing en vervolgens geïntegreerd in de bestaande warehouse managementoplossing.

Dit scenario is tot op heden uniek binnen zowel de drone wereld als binnen de logistieke wereld. Eerdere testcases in België en het buitenland beperkte zich tot bemande drone vluchten met piloot en/of tot het aflezen van barcodes. In deze gevallen is de toegevoegde waarde voor het logistieke bedrijf eerder beperkt. Met dit innovatief dossier is het onze betrachting om als eerste deze beperkingen te doorbreken en te gaan naar een volledig autonoom opererende drone alsook intelligente image/video recognition te gebruiken om geavanceerdere mogelijkheden aan te bieden dan enkel barcode scanning.

 

Interessante links:

http://www.thefuturewarehouse.com/drones/

https://www.greentechmedia.com/articles/read/amazon-ev-drone-charging-while-you-drive

https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/eavise/mastertheses/philippeasselberg.pdf

https://www.valuechain.be/nl/evenementen/90108/innovatieve-technologische-ontwikkelingen-voor-warehouse-optimalisering

Video’s ter illustratie

Ik heb interesse in 'Warehouse-drone: automatische voorraadbeheer met drones' en wil graag meer informatie over (deelname aan) dit project!

Schrijf je in op de EUKA-nieuwsbrief!

Lees zeker ons privacybeleid na om te weten wat we met jouw gegevens doen via https://euka.org/privacy-policy/

Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest