PROJECTEN IN AANVRAAG

Project is ingediend bij de oproepende instantie.

Drones als hulpinstrument op de werf

Hoe dicht staan we vandaag bij de drone als alledaagse bouwhelper? Het lijdt geen twijfel dat er wellicht een markt is voor een robot, in casu een drone, die verschillende taken op een werf op zich kan nemen. Het oppikken van gereedschap, het inschatten van workloads, het tillen van materialen die met een kraan naar een hogere verdieping moeten gebracht worden, het uitsparen van stellingenbouw en zo kan je nog wel even doorgaan. De haalbaarheidsstudie moet alle aspecten van een dergelijke ‘bouw-assistentie drone’ bestuderen.

Lees meer

Scanning data genereren voor bouw/BIM-modellen met drones

Dit project focust op het gebruik van drones om diverse types van metingen uit te voeren op bestaande gebouwen en gebouwen in opbouw, op de verdere verwerking van deze metingen, en op de integratie van de verwerkte metingen of detecties in het brede bouwproces. Drie toepassingsdomeinen worden geviseerd: bestaande gebouwen, nieuwe gebouwen/werven, bouwwerven in het algemeen.

Lees meer

Verbeterde drone-bediening voor meer accurate besturing (automatisch en manueel)

De algemene doelstellingen van dit project zijn de piloot te ondersteunen en de besturing van UAV’s bevordert door de controller te verbeteren op basis van modellen die complexe aërodynamische interacties kunnen voorspellen. Huidige autopiloten gebruiken klassieke lineaire controle technieken voor navigatie, begeleiding en controle. In de nabijheid van voorwerpen of bij wind worden deze aërodynamische interacties echter heel belangrijk en falen de traditionele autopiloot-systemen.

Lees meer

Strategische competentieprognose voor de drone-industrie

Meer en meer stellen we vast dat er een fundamentele mismatch is tussen de profielen die vandaag opgeleid worden en de noden aan bepaalde competenties binnen de dronesector.Deze competentieprognose is dus duidelijk van groot belang om op deze snel veranderende dronesector in te spelen met gerichte en praktische opleidingen die de drone-operator opleidt die multidisciplinair en multisectorieel inzetbaar is. Met deze competentiestudie hopen we een bevestiging te vinden van deze trend, eventueel bijkomende evoluties vooraf te detecteren en dit via een gefundeerd onderzoek te staven.

Lees meer

Pin It on Pinterest