PROJECTEN IN CONCEPTFASE

Project wordt geschreven, partners worden gezocht, moment om in te stappen indien interesse.

Warehouse-drone: automatische voorraadbeheer met drones

Het project zal in eerste instantie onderzoeken welke concrete procesoptimalisatie kan bereikt worden door drone technologie in te zetten, eventueel in combinatie met bestaande gerobotiseerde voorraadbeheer. Ook de economische haalbaarheid wordt in kaart gebracht. In een volgende fase en gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek zal een concrete proof-of-concept gecreëerd worden. Deze zal zich toespitsen op één of meerdere business cases die op korte termijn en voor een breed publiek binnen de sector een optimalisatie teweeg brengt op vlak van voorraadbeheer efficiëntie en effectiviteit.

Lees meer

Medical Emergency Remotely Piloted Aircraft System (MERPAS)

Recent onderzoek heeft de bouw van efficiënte, snelle drones met een hoog vliegbereik mogelijk gemaakt. Er is potentieel aangetoond om deze technologie te kunnen gebruiken voor medisch vervoer en andere hulpverlening: een ambulance drone die zowel medicijnen, materiaal (automatische externe defibrillator) als organen ter plaatse kan brengen. Dit project zal zich focussen op het leveren van urgent medisch materiaal zoals die automatische externe defibrillator (AED). Met 120 hogesnelheidsdrones zou heel België voorzien kunnen worden van een AED wanneer en waar nodig in minder dan 5 minuten.

Lees meer

Smart Digital Farming: Gedeelde vliegtijd voor drones in agricultuur

Er komen meer en meer gespecialiseerde bedrijven in Vlaanderen die behoefte hebben aan ruwe drone beelden voor het aanleveren van gespecialiseerde diensten. Dit project beoogt de opzet van een drone service platform waar drone flights vanuit een vraag en aanbod markt kunnen opgezet worden zodat bedrijven uit Vlaanderen snel en kosten-efficiënt dronevluchten kunnen plannen in heel Europa, en de verworven dronebeelden binnen Europa in een centrale database kunnen bewaard blijven en aangewend worden voor meerdere dronedienstafnemers in het domein van landbouw en/of veeteelt.

Lees meer

Tractor en drone gaan selectief sproeien op basis van hyperspectrale beelden

In de basiscase van het project wordt een hyperspectrale camera gemonteerd op een drone. Een autonoom rijdende tractor beschikt hierbij over een sproeisysteem achterop de machine gemonteerd en heeft ook een landingsbaai voor de drone. Het doel van deze samenwerking is het selectief sproeien op basis van hyperspectrale beelden gegenereerd door de drone. Het resultaat is een kostenefficiënt, minimaal besproeien en bemesten van velden. Dit project is technologisch uniek omdat er een volledig autonoom werkend tractor en drone platform zal gemaakt én geïntegreerd worden dat de brug slaat tussen hyperspectrale analyseren en optimaal sproeien.

Lees meer…

Pin It on Pinterest