PARTNERSHIPS

Eén van de doelstellingen van EUKA als Innovatief Bedrijfsnetwerk is zoveel mogelijk samenwerkingen te realiseren met enerzijds ledenorganisaties en federaties en anderzijds kennisinstellingen.

De samenwerking met federaties richt zich vooral op het creeëren van duidelijke meerwaardes en een betere samenwerking met hefboomeffect voor de drone-industrie en de bedrijven eindgebruikers uit verschillende sectoren.

De samenwerking met kennisinstellingen is vooral gericht op het uitwerken van concrete onderzoeksprojecten en haalbaarheidsstudies met als doelstelling co-creatietrajecten te laten landen met marktklare oplossingen.

Hieronder een overzicht van onze partners en een samenvatting van de inhoud van de samenwerking.

Agoria

Het doel van het samenwerkingsverband tussen Agoria en EUKA is het creeëren van duidelijke meerwaardes en een betere samenwerking met hefboomeffect voor de drone-industrie in België en zo mogelijk internationaal. Lees meer…

 

Boerenbond/Innovatiesteunpunt

Boerenbond/Innovatiesteunpunt: kennis, competenties en technologieën breed te dissemineren en valoriseren naar de drone sector. EUKA: haar leden een netwerk, kennis en technologieën aan te bieden in de landbouwsector. Drones bestaan uit tal van hard- en software componenten die raakvlakken hebben met de maakindustrie. Lees meer…

CIDSS (Cluster for Innovation in Defense, Safety and Security)

De samenwerking tussen EUKA en CIDSS beoogt de volgende complexe grensoverschrijdende veiligheidsuitdagingen te agenderen en verder te ontwikkelen met als doelstellingen: Maatschappelijk rendement, kennisverrijking en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in het veiligheidsdomein, met als resultaat meer veiligheid en/of veiligheid tegen lagere maatschappelijke kosten; Economisch rendement, voor steden en regio’s meer banen, verhoging van omzet/bruto toegevoegde waarde, voor bedrijven omzet/winst verhoging en voor kennisinstelling en het ‘vermarkten’ van hun kennis. Lees meer…

Confederatie Bouw

Het doel is het creeëren van duidelijke meerwaardes en een betere samenwerking met hefboomeffect voor de drone-industrie en de bedrijven eindgebruikers uit de bouwsector.  Lees meer…

Die Keure

We hebben een afspraak met de uitgeverij van het boek ‘Drones in 101 vragen’, mee geschreven door één van onze Captains of Industry Rob De Roo. Wij mogen het boek permanent aanbieden met een korting voor EUKA-leden en wij bieden het boek ook te koop aan op onze verschillende events. Tegelijk zijn de meest relevante vragen voor de drone-industrie (piloten) opgenomen op onze FAQLees meer…

DronePort

Samenwerking gebeurt op volgende vlakken: Aanbieden van test faciliteiten voor onderzoeksprojecten van EUKA. DronePort heeft verschillende UAV test zones ter beschikking die afhankelijk van de noodzaak gereserveerd kunnen worden voor het testen van UAV’s en UAV applicaties. Aanbieden van kantoor en vergaderfaciliteiten voor projectteams en infrastructuur voor de organisatie van community events en seminaries op de site van DronePort. Op dit ogenblik beschikt DronePort over tijdelijke faciliteiten. Op termijn (2017) is het uiteraard de bedoeling permanente faciliteiten in gebruik te nemen waarin bedrijven of onderzoeksteams kunnen ondergebracht worden of events/seminaries kunnen georganiseerd worden. DronePort kan als partner optreden in de onderzoeksprojecten van EUKA Actief promoten van EUKA / DronePort als organisaties met het oog op ledenwerving/aanbreng van potentiële klanten, …. Promoten van elkaars events/seminaries etc. via verschillende marketing kanalen (website, social, nieuwsbrief, …) Lees meer…

FEBETRA (Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Bedrijven)

Het doel is het creeëren van duidelijke meerwaardes en een betere samenwerking met hefboomeffect voor de drone-industrie en de bedrijven eindgebruikers uit de logistieke- en transportsector. Lees meer…

Flanders Make

Het doel van dit samenwerkingsverband is om: Flanders Make kennis, competenties en technologieën breed te dissemineren en valoriseren naar de drone sector. EUKA haar leden een netwerk, kennis en technologieën aan te bieden in de maakindustrie. Drones bestaan uit tal van hard- en software componenten die raakvlakken hebben met de maakindustrie. Lees meer…

PLOT

De samenwerking tussen EUKA, PLOT, DronePort en Syntra Limburg heeft betrekking op het onderwijsaanbod, infrastructuur en expertise op vlak van materieel in het domein het inzetten van drones bij hulpdiensten. Lees meer…

Syntra Limburg

 

Lees meer…

VIL (Innovatieplatform voor de Logistieke sector)

EUKA en VIL hebben de intentie om na te gaan waar samenwerking mogelijk en aangewezen is. Het VIL zal twee maal per jaar een brainstormsessie organiseren met EUKA om na te gaan of de evoluties op het vlak van drones, hetzij legislatief, hetzij technisch, nieuwe innovatietrajecten of een vervolg op het VIL project ‘Drones in de logistiek’ voeding geven. Lees meer…

Hogeschool Vives

Hogeschool Vives: kennis, competenties en technologieën breed te dissemineren en valoriseren naar de drone sector. EUKA: haar leden een netwerk, kennis en technologieën aan te bieden. Lees meer…

Pin It on Pinterest