Belgische wetgeving

We vatten in een begrijpelijke taal de huidige drone-wetgeving samen. Wat mag? Wat mag niet? En wat met de privacy? Je vindt het hier terug

LET OP!

Begin 2021 treedt de nieuwe Europese dronewetgeving in voege en komt de Belgische wetgeving intergraal te vervallen

 

De Europese Commissie heeft op 24 mei 2019 de definitieve Europese regelgeving aangenomen. Dat betekent dat we in januari 2021 overgaan op het nieuwe regime. Er komen 3 categorieën van vluchten: de open, de specifieke en de gecertificeerde categorie. Vooral voor de open categorie, nu de recreatieve dronevliegers, gaat er veel veranderen. Binnenkort moet namelijk elke drone zwaarder dan 250 gram of met een camera aan boord een unieke ID hebben, zodat hij snel geïdentificeerd kan worden door de ordediensten. Voor eigenaars van drones die meer dan 900 gram wegen, komt er een verplicht dronebrevet dat te bekomen is na een theorie-opleiding en examen. Tegen eind 2020 moet de regelgeving op nationaal niveau geïmplementeerd zijn. Voordat het zover is moet er nog veel geregeld worden.

Download hier de publicaties van de Europese Commissie 

Technische richtlijnen en categorie-indelingen:  NLENG
Regelgeving voor operatoren en gebruikers: NL – ENG 

FAQ

Tot dan: de huidige Belgische drone-wetgeving in een notendop

Wat is een drone, wettelijk gezien?

De volledige wetgeving werd vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB).

Een drone is een onbemand luchtvaartuig met een max. totaal gewicht van 150 kg, bestuurd vanaf een grondcontrolestation. Een drone is dus onderworpen aan luchtvaartwetgeving om de veiligheid van de andere luchtvaartuigen en mensen en voorwerpen op de grond te waarborgen. Naast veiligheid wil het Koninklijk Besluit betreffende het gebruik van op afstandbestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim ook de privacy van de burger verzekeren. Dit valt, tot 150 kg, onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Luchtvaart (DGLV). Vanaf 150 kg is het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) bevoegd.

Ter vergelijking: een modelluchtvaartuig is een op afstand bestuurd luchtvaartuig exclusief gebruikt voor sportieve en recreatieve doeleinden.

Een drone kan ook gecatalogiseerd worden als een staatsluchtvaartuig. Dit is een luchtvaartuig dat gebruikt wordt voor operaties van militairen, douane, politie, opsporing en redding, brandbestrijding, kust-overwaking of operaties of analoge activiteiten onder controle en de verantwoordelijkheid van de Staat, ondernomen in het algemeen belang door een organisatie op vraag van de publieke overheid. Het DGLV is niet bevoegd voor deze staatsluchtvaartuigen.

Mag ik zomaar vliegen met een drone?

Ja, dat mag. En ook weer niet. Alles hangt af van het gewicht van de drone en waar je er mee wil vliegen. Het eenvoudigste is indoor vliegen. Dan zijn er geen wettelijke beperkingen. Ga je in open lucht vliegen, onderscheidt de wetgever drie verschillende categorieën: privé of recreatief gebruik, gebruik klasse 2 en gebruik klasse 1. Professionele of commerciële vluchten vallen sowieso onder klasse 1 of 2.

[showmodule id=”2625″]

Hoe kan ik een opleiding volgen tot drone-piloot?

Er zijn twee mogelijkheden: je kan een opleiding volgen via de modelluchtvaart of je gaat naar een erkende dronepilotenopleiding voor het behalen van een klasse 1 of klasse 2 licentie.

Voor klasse 2 zijn er opnieuw twee mogelijkheden: vanaf 16 jaar: attest van afstandspiloot of vanaf 18 jaar bewijs van bevoegdheid RPAS.

Voor klasse 1 moet je 18 jaar zijn en dus het bewijs van bevoegdheid halen.

Bij wie kan je opleiding volgen en examen doen?

Erkende instructeurs
Erkende examinators

Let op! Enkel bovenstaande lijst met instructeurs en examinatoren zijn erkend door het DGLV, scholen zijn (nog) niet erkend.

Hoe moeten mijn drone en ik verzekerd zijn?

Check sowieso eerst je familiale verzekering voor drones in recreatief gebruik. Afhankelijk van het type drone ben je dan wel of niet verzekerd. In het geval dat de familiale polis van je verzekeraar jouw vlucht niet dekt, moet je op zoek naar een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die de luchtvaartactiviteit en het gebruik van afstandbestuurde luchtvaartuigen dekt.

Er zijn verschillende verzekeraars die de risico’s dekken, maar velen doen dat slechts beperkt via de familiale verzekering en dat is dus onvoldoende voor professioneel en commercieel gebruik. Sommige verzekeraars specialiseren zich echter in drones: Belgibowww.drone-insurance.be en Vivium (P&V).

Hoe registreer ik mijn drone?

Om je drone in te schrijven of te registreren, moet je een aanvraag richten aan de FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Luchtvaart. De uitreiking van een bewijs van inschrijving betekent niet dat jouw drone tot het luchtverkeer wordt toegelaten. Ook de luchtwaardigheid van je toestel moet geverifieerd en geattesteerd zijn voordat je mag vliegen.

Gelukkig zijn er al heel wat toestellen gecertificeerd. Check hier of jouw drone er tussen staat.

Hoe maak ik een operationeel handboek voor Klasse 1

Het DGLV stelt een model van dit handboek ter beschikking. Dit model bevat de elementen die wettelijk vereist zijn voor de redactie van een operationeel handboek. Het gebruik van het model van operationeel handboek is aanbevolen maar niet verplicht. Het handboek zelf is natuurlijk wél verplicht.

En wat met de privacy?

Er is eigenlijk niet zo eenvoudig informatie te vinden voor wie meer wil weten over privacy met dronebeelden. Wat personen betreft, is dit nog relatief eenvoudig: wanneer iemand duidelijk herkenbaar wordt gefilmd of gefotografeerd met een drone is de toestemming vereist. Wat goederen/gebouwen, ed… betreft, is dit al heel wat moeilijker.

EUKA ging op vraag van de leden op zoek naar een antwoord, dat je hier kan lezen.

Nuttige formulieren en e-mailadressen

Opleiding/examens

Vaardigheidstest protocol
Aanvraag vaardigheidstest RPAS

Vluchtmelding en -aanvragen

Notificatie dronevlucht
Aanvraag toelating 1a
Verklaring klasse 1b
Voorbeeld operationeel handboek

Toestelgerelateerd

Inschrijving drone
Aanvraag vergunning drone
Registratie drone
Registratie paramotor
Registratie RPAS
Certificaat van overeenstemming

Relevante e-mailadressen bij DGLV:

Relevante telefoonnummers voor drone-piloten.

Pin It on Pinterest