Wetgeving

Wat verwacht de industrie van een nieuwe drone-wetgeving. Lees het hier binnenkort op deze pagina! We vatten hier ook in een begrijpelijke taal de huidige drone-wetgeving samen. Wat mag? Wat mag niet? Je vindt het hier terug!

Industrie ijvert voor een betere drone-wetgeving voor België: “We lopen massaal investeringen mis!”

In een beleidsadvies opgesteld in samenwerking met EUKA, de Vlaamse dronecluster, trekken een aantal sectoren zoals de bewakingssector, de bouw, landbouw en de transport/logistieke sector aan de alarmbel. Zij zien een enorm potentieel voor de industrie wat betreft de inzet van drones, maar vrezen op te boksen tegen een berg van administratie. Daarom brengen ze met verenigde krachten een beleidsadvies uit dat concreet toelicht welke business cases gebaat zijn bij een meer flexibele
wetgeving.

Klik op de afbeelding om het advies te downloaden.

Cliquez sur l’image pour télécharger le document.

De industrie is geen luchtvaart

EUKA, het innovatieve bedrijfsnetwerk dat de uitbouw van de drone-industrie in Vlaanderen stimuleert, duidt samen met de Boerenbond, FEBETRA, APEG-BVBO en de Confederatie Bouw in een rapport op de valkuilen van een te strenge wetgeving. “De regels die we momenteel hanteren zijn overgenomen van de luchtvaartsector”, vertelt Mark Vanlook, clustermanager van EUKA. “En een drone is in veel gevallen een werktuig op een goed gedefinieerde werf of akker, geen vliegtuig.”

Wetgeving staat achter op de technologie

Volgens de industrie zijn de huidige regels niet flexibel genoeg om te kunnen concurreren met de internationale sector. “Een drone moet vandaag bijvoorbeeld nog altijd in het zicht van de dronepiloot blijven”, weet Vanlook. “Maar de technologie is al zo ver gevorderd dat dit eigenlijk niet meer nodig is.” Door die vertraging tussen wet en realiteit staan bedrijven vaak weigerachtig tegenover investeringen. “Waarom zouden bedrijven investeren in innovatieve technologie als ze die daarna toch niet mogen gebruiken?”

De sector vreest dat wanneer België achterblijft, andere landen met de pluimen gaan lopen. “Zij zullen maar al te graag het gat opvullen, net zoals ze dat deden bij de e-commerce enkele jaren geleden.” Vanlook wijst daarmee op de inflexibele wetgeving voor nachtwerkers, wat de internetshops deed uitwijken naar magazijnen buiten België.

“Zo een miljoenen-kostende herhaling kunnen we ons gewoonweg niet veroorloven. Onze bedrijven moeten competitief kunnen blijven ten opzichte van de ons omringende landen. Ook drone-startbedrijven met internationaal potentieel, die jobs creëren, krijgen nu geen kans in eigen land. Dit advies wil ook daaraan tegemoetkomen.”

Kabinet Bellot bewust van de situatie

“We hebben momenteel een goed contact met de minister van Mobiliteit Bellot en zijn kabinet”, zegt Mark Vanlook. “Dit document is dus vooral bedoeld om de minister bij te staan in het interpreteren van de nieuwe Europese richtlijnen die er aan komen voor drones. Internationaal kunnen we als België dus een voortrekkersrol spelen bij de interpretatie ervan in het voordeel van onze bedrijven in de vorm van een flexibele nationale regelgeving. Omdat deze business cases vanuit de industrie een houvast bieden voor het kabinet, zouden de nieuwe regels hierop eenvoudig moeten kunnen inspelen.”

Vanlook besluit: “We hopen dat onze oproep ook navolging krijgt vanuit andere sectoren, de volgende dagen en weken, zodat er een krachtig signaal gegeven wordt m.b.t. het potentieel van drones.”

Drones voor spectaculaire videobeelden: maar wat met de privacy?

Er is eigenlijk niet zo eenvoudig informatie te vinden voor wie meer wil weten over privacy met dronebeelden. Wat personen betreft, is dit nog relatief eenvoudig: wanneer iemand duidelijk herkenbaar wordt gefilmd of gefotografeerd met een drone is de toestemming vereist. Wat goederen/gebouwen, ed… betreft, is dit al heel wat moeilijker.

Lees meer

Een beknopt overzicht van de huidige wetgeving

Wat is een drone, wettelijk gezien?

De volledige wetgeving werd vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB).

Een drone is een onbemand luchtvaartuig met een max. totaal gewicht van 150 kg, bestuurd vanaf een grondcontrolestation. Een drone is dus onderworpen aan luchtvaartwetgeving om de veiligheid van de andere luchtvaartuigen en mensen en voorwerpen op de grond te waarborgen. Naast veiligheid wil het Koninklijk Besluit betreffende het gebruik van op afstandbestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim ook de privacy van de burger verzekeren. Dit valt, tot 150 kg, onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Luchtvaart (DGLV). Vanaf 150 kg is het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) bevoegd.

Ter vergelijking: een modelluchtvaartuig is een op afstand bestuurd luchtvaartuig exclusief gebruikt voor sportieve en recreatieve doeleinden.

Een drone kan ook gecatalogiseerd worden als een staatsluchtvaartuig. Dit is een luchtvaartuig dat gebruikt wordt voor operaties van militairen, douane, politie, opsporing en redding, brandbestrijding, kust-overwaking of operaties of analoge activiteiten onder controle en de verantwoordelijkheid van de Staat, ondernomen in het algemeen belang door een organisatie op vraag van de publieke overheid. Het DGLV is niet bevoegd voor deze staatsluchtvaartuigen.

Mag ik zomaar vliegen met een drone?

Ja, dat mag. En ook weer niet. Alles hangt af van het gewicht van de drone en waar je er mee wil vliegen. Het eenvoudigste is indoor vliegen. Dan zijn er geen wettelijke beperkingen. Ga je in open lucht vliegen, onderscheidt de wetgever drie verschillende categorieën: privé of recreatief gebruik, gebruik klasse 2 en gebruik klasse 1. Professionele of commerciële vluchten vallen sowieso onder klasse 1 of 2.

 • totale gewicht drone <1 kg
 • privéterrein (ev. met toestemming)
 • max. 10 meter hoogte
 • binnen visueel gezichtsveld
 • optionele opleiding via modelluchtvaartvereniging
 • verzekerd via familiale verzekering
 • totale gewicht drone <5 kg
 • niet vliegen in gecontroleerd luchtruim en boven steden, gemeenten, personen en/of dieren
 • max. 45 meter hoogte
 • overdag binnen visueel gezichtsveld
 • opleiding verplicht via attest van afstandspiloot of bewijs van bevoegdheid
 • verzekerd via een specifieke verzekering
 • droneregistratie verplicht

(hieronder vallen de meeste professionele piloten)

 • 5 kg < totale gewicht drone < 150 kg
 • niet vliegen in gecontroleerd luchtruim + toestemming nodig DGLV
 • max. 90 meter hoogte
 • overdag binnen visueel gezichtsveld van piloot of van 1 van 2 aanwezige waarnemers
 • opleiding verplicht via bewijs van bevoegdheid
 • verzekerd via een specifieke verzekering
 • droneregistratie verplicht
 • operationeel handboek verplicht

Er is ook nog een onderscheid tussen Klasse 1a (vluchten met hoog risico) en Klasse 1b (vluchten met matig risico).

Hoe kan ik een opleiding volgen tot drone-piloot?

Er zijn twee mogelijkheden: je kan een opleiding volgen via de modelluchtvaart of je gaat naar een erkende dronepilotenopleiding voor het behalen van een klasse 1 of klasse 2 licentie.

Voor klasse 2 zijn er opnieuw twee mogelijkheden: vanaf 16 jaar: attest van afstandspiloot of vanaf 18 jaar bewijs van bevoegdheid RPAS.

Voor klasse 1 moet je 18 jaar zijn en dus het bewijs van bevoegdheid halen.

Bij wie kan je opleiding volgen en examen doen?

Erkende instructeurs
Erkende examinators

Let op! Enkel bovenstaande lijst met instructeurs en examinatoren zijn erkend door het DGLV, scholen zijn (nog) niet erkend.

Hoe moeten mijn drone en ik verzekerd zijn?

Check sowieso eerst je familiale verzekering voor drones in recreatief gebruik. Afhankelijk van het type drone ben je dan wel of niet verzekerd. In het geval dat de familiale polis van je verzekeraar jouw vlucht niet dekt, moet je op zoek naar een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die de luchtvaartactiviteit en het gebruik van afstandbestuurde luchtvaartuigen dekt.

Er zijn verschillende verzekeraars die de risico’s dekken, maar velen doen dat slechts beperkt via de familiale verzekering en dat is dus onvoldoende voor professioneel en commercieel gebruik. Sommige verzekeraars specialiseren zich echter in drones: Belgibowww.drone-insurance.be en Vivium (P&V).

Hoe registreer ik mijn drone?

Om je drone in te schrijven of te registreren, moet je een aanvraag richten aan de FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Luchtvaart. De uitreiking van een bewijs van inschrijving betekent niet dat jouw drone tot het luchtverkeer wordt toegelaten. Ook de luchtwaardigheid van je toestel moet geverifieerd en geattesteerd zijn voordat je mag vliegen.

Gelukkig zijn er al heel wat toestellen gecertificeerd. Check hier of jouw drone er tussen staat.

Hoe maak ik een operationeel handboek voor Klasse 1

Het DGLV stelt een model van dit handboek ter beschikking. Dit model bevat de elementen die wettelijk vereist zijn voor de redactie van een operationeel handboek. Het gebruik van het model van operationeel handboek is aanbevolen maar niet verplicht. Het handboek zelf is natuurlijk wél verplicht.

Nuttige formulieren en e-mailadressen

Opleiding/examens

Vaardigheidstest protocol
Aanvraag vaardigheidstest RPAS

Vluchtmelding en -aanvragen

Notificatie dronevlucht
Aanvraag toelating 1a
Verklaring klasse 1b
Voorbeeld operationeel handboek

Toestelgerelateerd

Inschrijving drone
Aanvraag vergunning drone
Registratie drone
Registratie paramotor
Registratie RPAS
Certificaat van overeenstemming

Relevante e-mailadressen bij DGLV:

Relevante telefoonnummers voor drone-piloten.

Schrijf je in op de EUKA-nieuwsbrief!

Lees zeker ons privacybeleid na om te weten wat we met jouw gegevens doen via https://euka.org/privacy-policy/

Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest