Wetgeving

Op deze pagina vatten we in een begrijpelijke taal de drone-wetgeving samen. Wat mag? Wat mag niet? Je vindt het hier terug!

Wat is een drone, wettelijk gezien?

De volledige wetgeving werd vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB).

Een drone is een onbemand luchtvaartuig met een max. totaal gewicht van 150 kg, bestuurd vanaf een grondcontrolestation. Een drone is dus onderworpen aan luchtvaartwetgeving om de veiligheid van de andere luchtvaartuigen en mensen en voorwerpen op de grond te waarborgen. Naast veiligheid wil het Koninklijk Besluit betreffende het gebruik van op afstandbestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim ook de privacy van de burger verzekeren. Dit valt, tot 150 kg, onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Luchtvaart (DGLV). Vanaf 150 kg is het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) bevoegd.

Ter vergelijking: een modelluchtvaartuig is een op afstand bestuurd luchtvaartuig exclusief gebruikt voor sportieve en recreatieve doeleinden.

Een drone kan ook gecatalogiseerd worden als een staatsluchtvaartuig. Dit is een luchtvaartuig dat gebruikt wordt voor operaties van militairen, douane, politie, opsporing en redding, brandbestrijding, kust-overwaking of operaties of analoge activiteiten onder controle en de verantwoordelijkheid van de Staat, ondernomen in het algemeen belang door een organisatie op vraag van de publieke overheid. Het DGLV is niet bevoegd voor deze staatsluchtvaartuigen.

Mag ik zomaar vliegen met een drone?

Ja, dat mag. En ook weer niet. Alles hangt af van het gewicht van de drone en waar je er mee wil vliegen. Het eenvoudigste is indoor vliegen. Dan zijn er geen wettelijke beperkingen. Ga je in open lucht vliegen, onderscheidt de wetgever drie verschillende categorieën: privé of recreatief gebruik, gebruik klasse 2 en gebruik klasse 1. Professionele of commerciële vluchten vallen sowieso onder klasse 1 of 2.

 • totale gewicht drone <1 kg
 • privéterrein (ev. met toestemming)
 • max. 10 meter hoogte
 • binnen visueel gezichtsveld
 • optionele opleiding via modelluchtvaartvereniging
 • verzekerd via familiale verzekering
 • totale gewicht drone <5 kg
 • niet vliegen in gecontroleerd luchtruim en boven steden, gemeenten, personen en/of dieren
 • max. 45 meter hoogte
 • overdag binnen visueel gezichtsveld
 • opleiding verplicht via attest van afstandspiloot of bewijs van bevoegdheid
 • verzekerd via een specifieke verzekering
 • droneregistratie verplicht

(hieronder vallen de meeste professionele piloten)

 • 5 kg < totale gewicht drone < 150 kg
 • niet vliegen in gecontroleerd luchtruim + toestemming nodig DGLV
 • max. 90 meter hoogte
 • overdag binnen visueel gezichtsveld van piloot of van 1 van 2 aanwezige waarnemers
 • opleiding verplicht via bewijs van bevoegdheid
 • verzekerd via een specifieke verzekering
 • droneregistratie verplicht
 • operationeel handboek verplicht

Er is ook nog een onderscheid tussen Klasse 1a (vluchten met hoog risico) en Klasse 1b (vluchten met matig risico).

Hoe kan ik een opleiding volgen tot drone-piloot?

Er zijn twee mogelijkheden: je kan een opleiding volgen via de modelluchtvaart of je gaat naar een erkende dronepilotenopleiding voor het behalen van een klasse 1 of klasse 2 licentie.

Voor klasse 2 zijn er opnieuw twee mogelijkheden: vanaf 16 jaar: attest van afstandspiloot of vanaf 18 jaar bewijs van bevoegdheid RPAS.

Voor klasse 1 moet je 18 jaar zijn en dus het bewijs van bevoegdheid halen.

Bij wie kan je opleiding volgen en examen doen?

Erkende instructeurs
Erkende examinators

Let op! Enkel bovenstaande lijst met instructeurs en examinatoren zijn erkend door het DGLV, scholen zijn (nog) niet erkend.

Hoe moeten mijn drone en ik verzekerd zijn?

Check sowieso eerst je familiale verzekering voor drones in recreatief gebruik. Afhankelijk van het type drone ben je dan wel of niet verzekerd. In het geval dat de familiale polis van je verzekeraar jouw vlucht niet dekt, moet je op zoek naar een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die de luchtvaartactiviteit en het gebruik van afstandbestuurde luchtvaartuigen dekt.

Er zijn verschillende verzekeraars die de risico’s dekken, maar velen doen dat slechts beperkt via de familiale verzekering en dat is dus onvoldoende voor professioneel en commercieel gebruik. Sommige verzekeraars specialiseren zich echter in drones: Belgibowww.drone-insurance.be en Vivium (P&V).

Hoe registreer ik mijn drone?

Om je drone in te schrijven of te registreren, moet je een aanvraag richten aan de FOD Mobiliteit en Vervoer – DG Luchtvaart. De uitreiking van een bewijs van inschrijving betekent niet dat jouw drone tot het luchtverkeer wordt toegelaten. Ook de luchtwaardigheid van je toestel moet geverifieerd en geattesteerd zijn voordat je mag vliegen.

Gelukkig zijn er al heel wat toestellen gecertificeerd. Check hier of jouw drone er tussen staat.

Hoe maak ik een operationeel handboek voor Klasse 1

Het DGLV stelt een model van dit handboek ter beschikking. Dit model bevat de elementen die wettelijk vereist zijn voor de redactie van een operationeel handboek. Het gebruik van het model van operationeel handboek is aanbevolen maar niet verplicht. Het handboek zelf is natuurlijk wél verplicht.

Schrijf je in op de EUKA-nieuwsbrief!

Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest