Subsidiekanalen

Het financieren van een innovatief idee is niet altijd even eenvoudig. Gelukkig zijn er heel wat instellingen die bedrijven helpen bij het doorwaden van de mogelijkheden. Een belangrijke speler op dit gebied is VLAIO, het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen. Zij hebben drie steunpilaren voor bedrijven die willen innoveren: de ontwikkelingsprojecten, de onderzoeksprojecten, en de open oproepen. Elk traject heeft zijn eigen accenten en voorwaarden.

Naast VLAIO zijn er nog andere onderzoekscentra en overheidsorganisaties die innovatietrajecten ondersteunen. EUKA tracht in onderstaand overzicht voor haar leden de belangrijkste opportuniteiten weer te geven.

Vindt u een projectoproep die interessant is, maar ziet u het niet zitten om op eigen houtje een dossier in te dienen? Contacteer dan het team van EUKA. Wij kunnen u helpen om de geschikte partners te vinden, en staan u bij met de dossieropbouw.

Ontwikkelingsprojecten

Doel
Grotere groep van ondernemingen meer en sterker laten innoveren, en dit op een korte en resultaatgerichte manier.

Methode
Innovatieve businesscases.

Limiet
Beperking van de onderzoekscomponent.
25-50% van projectbegroting.
Minimum subsidie €25.000, maximum €500.000.

Resultaat
Kennis en kunde verhogende werking, en een verbeterde innovatiecapaciteit.

Onderzoeksprojecten

Doel
Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten stimuleren, kennis verwerven door diepgaand onderzoek naar materialen en methoden.

Methode
Business cases, gekaderd in een lange termijn visie en strategie.

Limiet
Sterk gefocust op de onderzoekscomponent.
25-60% van de projectbegroting,
Minimum subsidie €100.000, maximum €3.000.000.

Resultaat
Een verbeterde kennis dankzij doorgedreven en fundamenteel onderzoek.

Oproepen

Imec is de wereldleider in R&D en innovatie voor nano-electronica en digitale technologie. Meer dan 3500 onderzoekers werken dagelijks aan de toekomst. Drone-bedrijven die samenwerken met imec kunnen rekenen op heel wat know-how om hun idee verder uit te werken, en dat in een optimale omgeving.

Open ICON Call
Deadline: 3/10/2018
Gedurende twee jaar wordt er samen met een multi-disciplinair team van wetenschappers, non-profits, en industriële partners samengewerkt om innovatieve oplossingen te vinden voor de markt. Imec verwelkomt projecten met innovatieve en technologische kwaliteiten.

Open iSTART Call
Deadline: 01/02/201*
IMEC iStart is een acceleratieprogramma voor jonge ondernemingen. Gedurende twaalf maanden wordt het proof-of-concept van het deelnemende bedrijf onderzocht op de haalbaarheid. Ook de commerciële lancering van de/het eerste product(en) wordt voorbereid, en dit in samenspraak met de bedrijfspartners van IMEC iStart.

Oproepen

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. De organisatie stimuleert open innovatie via hoogkwalitatief onderzoek. De expertise die Flanders Make in huis heeft is vooral interessant voor producenten van drones.

Approximate Optimal Control (APOPCON_SBO)
Nieuwe controllers die gebruik maken van Model Predictive Control, ofwel rekening houden met verschillende inputs en omstandigheden, kunnen resulteren in een betere besturing van het gekoppelde apparaat. Zo ook voor drones. Dit onderzoek wil hulpmiddelen produceren die het mogelijk maken om een geïnformeerde afweging te maken wat betreft het gebruik van deze nieuwe controllers. Dit is dan weer interessant voor bedrijven die actief bezig zijn met sense & avoid technologie.

A Hybrid Slam Approach for Autonomous Mobile Systems (HYSLAM_SBO)
Een zelfrijdende wagen, maar ook autonoom vliegende drone moet in staat zijn om obstakels in zijn pad te herkennen en om de eigen locatie te kennen. Om echt bruikbaar te zijn moet dit zelfs mogelijk zijn in constant veranderende omgevingen. Dit onderzoek hoopt doorbraken te realiseren op het gebied van Simultaneous Location and Mapping (SLAM).

Cost Effective Validation of Non-Automotive Autonomous Vehicles (AUTOTWIN VALIDATION_SBO)
Het ontwerpen van autonome systemen vergt veel tijd, geld, en moeite. Het daadwerkelijk testen en bijsturen van het ontwerp is dan de volgende stap, die zo mogelijk nog meer resources vergt. Dit project zoekt een oplossing in de digitale wereld. Door het ontwerpen van een virtuele kopie van het echte apparaat kunnen de prestaties van een autonoom voertuig veilig en efficiënt getest worden. Het project richt zich specifiek op applicaties voor de landbouw en indoor logistiek. Duidelijk interessant voor drone-bedrijven actief in deze twee sectoren!

Design and Validation of Modular Motion Architectures (MODULAR ARCHITECTURES_SBO)
Drone-bedrijven maken vaker dan niet verschillende versies van één systeem. Dit om de klant zo maximaal als mogelijk tegemoet te komen. Verschillende toepassingen hebben immers verschillende componenten nodig. Die flexibele productie maakt het productieproces echter heel wat moeilijker. Dit project wil een oplossing bieden. Dat probeert het door een modulair systeem te ontwikkelen om de productie van aandrijvingen te vereenvoudigen.

Optimized Parts Supply for Flexible Assembly Workstations (Optiparts_SBO)
Bedrijven die drones produceren hebben vaak te maken met een klein aantal, maar toch zeer specifieke, producten. Dit project onderzoekt hoe de interne logistieke processen geoptimaliseerd kunnen worden voor deze werkwijze. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het hele proces efficiënter en kwalitatiever verloopt.

Context Aware Control (Conacon_Icon)
Een drone kan dan wel autonoom opereren, de context waarin die drone zich bevindt legt limieten op. Denk maar aan de batterijduur, de wind, of de payload. Dit onderzoek kijkt hoe de bediening rekening kan houden met die context, om zo verbeterde prestaties te bekomen, zonder een toegenomen complexiteit van de controller.

Oproepen

Belspo, de organisatie verantwoordelijk voor het Federaal Wetenschapsbeleid, is opgedeeld in tien Federale Wetenschappelijke Instellingen. Die werken samen, en bieden een uitzonderlijk onderzoekskader en -instrumentarium aan. Het Federaal Wetenschapsbeleid coördineert tot slot de onderzoeksinspanningen van alle overheden van het land, en zorgt dat onderzoekers verbinding maken met internationale onderzoeksnetwerken. Belspo kan interessant zijn voor drone-bedrijven omwille van de connecties met de ruimtevaart en aerospace industrie.

Stereo III – Support to the exploitation and research in earth observation
Deadline: 31/12/2018
Drones staan vandaag al in voor het detecteren van waterniveaus, soorten gewassen, en schade door evers aan akkers. Die trend wordt voortgezet. Het onderzoek zoekt nieuwe methoden om de globale monitoring van vegetatie en de evolutie van grote landecosystemen mogelijk te maken. Ook het beheer van de leefomgeving, op lokale en regionale schaal is een speerpunt van de studie. Dronebedrijven kunnen hiermee inspelen op een steeds luider klinkende vraag van zowel de landbouwindustrie als de ecologisch-verantwoorde overheid.

Oproepen

De provincie Limburg ondersteunt initiatieven die innovatiegedreven ondernemingen versterken.

Stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo’s
Deadline: 30/10/2018
Provincie Limburg wil de regionale economie versterken. Dat doet ze door innovatieve bedrijven te steunen. Met de subsidie van maximaal 50.000 EUR (50% gesteund) kunnen KMO’s onderzoeksactiviteiten opzetten. Er moet altijd een luik met conceptvalidatie en ontwikkeling in de projecten zitten. Interessant voor drone-bedrijven die een zetel hebben in Limburg.

Oproepen

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt initiatieven die de plaatselijke kenniseconomie versterken. Innovatief onderzoek hoort hier natuurlijk bij.

Smart Hub Vlaams-Brabant
Deadline: 15/10/2018
Het project richt zich op innovaties op één van de provinciale speerpunten. Dat betekent dat projecten die te maken hebben met cleantech, health, food, logistics en creativity in aanmerking komen. De maximale subsidie bedraagt 150.000 EUR, met een 50-50 (of 40-60 zonder KMO) regeling. Interessant voor bijvoorbeeld een pakjesdrone, of een inventarisatiedrone.

Oproepen

SESAR Joint Undertaking is de technologische pijler van het Europese Single European Sky initiatief. SESAR combineert en coördineert de Europese onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Air Traffic Management. Met meer dan 3000 experten in de wereld is SESAR veelal het startpunt voor onderzoek in de luchtvaart. De organisatie beschikt over grote budgetten waar drone-bedrijven mee aan de slag kunnen.

Innovative applications of drones for ensuring safety in transport
Deadline: 16/1/2019
Dronetechnologie moet zowel veilig als veilig-makend worden. Dit project hoopt oplossingen aan te reiken om drones veiliger in te kunnen zetten en te ontwikkelen. Tegelijkertijd kijkt Europa naar manieren om de innovatieve dronetechnologie in te zetten om de veiligheid van lucht, water en grondwegen te verhogen.

Logistics solutions that deal with requirements of the ‘on demand economy’ and for shared-connected and low-emission logistics operations
Deadline: 16/1/2019
De klant wil zijn materiaal ontvangen wanneer hij of zij het nodig heeft. De vraag naar Just-In-Time delivery zal ook in de toekomst enkel nog stijgen. De zoektocht naar groene, geautomatiseerde, en verbonden technologie is dan ook volop bezig. Drones kunnen hier een leidende speler worden.

Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities
Deadline: 19/2/2019
De mens van de toekomst leeft in de stad. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in een stedelijk gebied leven. Daarom is het belangrijk om na te denken over hoe we het veranderende landschap optimaal kunnen inrichten. Ook hier is een plaats voor drones. Denk maar aan de opsporing van luchtvervuiling, het meten van geluidsniveaus, het inscannen van de stedelijke dichtheid. De mogelijkheden zijn eindeloos.

EIC Horizon Prize for ‘affordable high-tech for humanitarian aid’
Deadline: 15/1/2020
Conflict- en rampgebieden zijn vaak moeilijk te bereiken. De mensen die er echter wonen, hebben hulp snel nodig. Tegelijkertijd zien we steeds vaker besparingen die de slagkracht van NGOs en overheden inperken. De zoektocht naar nieuwe, goedkope manieren om humanitaire hulp te leveren, is ingezet. Drones kunnen op een betrouwbare manier deel uitmaken van deze plannen.

Oproepen

Horizon 2020 is het grootste onderzoek en innovatie programma van Europa dat ooit opgestart is. Met bijna 80 miljard euro aan fondsen die beschikbaar zijn gedurende zeven jaar, zal het programma voor heel wat innovaties, doorbraken en ontdekkingen zorgen. Horizon 2020 richt zich op vraagstukken uit ondermeer de gezondheidssector, energie, transport, klimaatveranderingen, veiligheid, mobiliteit, en anderen. Drone-bedrijven kunnen deelnemen aan heel wat projecten.

Synchronicity-IoT Large-Scale Pilot for Smart Cities
Deadline: 30/09/2018 @ 17.00 uur
Synchronicity wil een globale IoT markt oprichten waar steden en bedrijven digitale diensten ontwikkelen om zo de levens van burgers te verbeteren, en lokale markten te versterken. Het doel is om deze visie te steunen door de ontwikkeling van een demonstrator (TRL >=6) die repliceerbaar, schaalbaar en duurzaam is. Dit gebeurt bovendien in minstens twee steden, waarvan één lid is van de kernsteden – bepaald door Synchronicity. Voor België is dit Antwerpen. KMO’s worden sterker gesteund dan grote bedrijven. Interessant voor drone-bedrijven omwille van de 80/20 subsidieregel, wat een beperkte inbreng van het bedrijf vraagt. Ook de visibiliteit van het project en het beter begrip van de IoT-markt is interessant.

Schrijf je in op de EUKA-nieuwsbrief!

Lees zeker ons privacybeleid na om te weten wat we met jouw gegevens doen via https://euka.org/privacy-policy/

Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest