Mogelijke subsidiekanalen

Het financieren van een innovatief idee is niet altijd even eenvoudig. Gelukkig zijn er heel wat instellingen die bedrijven helpen bij het doorwaden van de mogelijkheden.

Een belangrijke speler op vlak van subsidies is VLAIO, het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen. Zij hebben drie steunpilaren voor bedrijven die willen innoveren: de ontwikkelingsprojecten, de onderzoeksprojecten, en de open oproepen. Elk traject heeft zijn eigen accenten en voorwaarden.

Naast VLAIO zijn er nog andere onderzoekscentra en overheidsorganisaties die innovatietrajecten ondersteunen. EUKA tracht in onderstaand overzicht voor haar leden de belangrijkste opportuniteiten weer te geven.

Vindt u een projectoproep die interessant is, maar ziet u het niet zitten om op eigen houtje een dossier in te dienen? Contacteer dan het team van EUKA. Wij kunnen u helpen om de geschikte partners te vinden, en staan u bij met de dossieropbouw.

Ontwikkelings-projecten

Doel
Grotere groep van ondernemingen meer en sterker laten innoveren, en dit op een korte en resultaatgerichte manier.

Methode
Innovatieve businesscases.

Limiet
Beperking van de onderzoekscomponent.
25-50% van projectbegroting.
Minimum subsidie €25.000, maximum €500.000.

Resultaat
Kennis en kunde verhogende werking, en een verbeterde innovatiecapaciteit.

Onderzoeks-projecten

Doel
Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten stimuleren, kennis verwerven door diepgaand onderzoek naar materialen en methoden.

Methode
Business cases, gekaderd in een lange termijn visie en strategie.

Limiet
Sterk gefocust op de onderzoekscomponent.
25-60% van de projectbegroting,
Minimum subsidie €100.000, maximum €3.000.000.

Resultaat
Een verbeterde kennis dankzij doorgedreven en fundamenteel onderzoek.

Subsidies voor ambitieuze ondernemers

Naast de subsidies voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten biedt VLAIO nog heel wat andere financieringsmogelijkheden. Denk maar aan de Kmo-portefeuille of -groeisubsidie.

Hieronder vindt u enkele door ons geselecteerde projectoproepen, gegroepeerd per onderzoeksinstelling. Klik op de naam om de lopende oproepen te zien. Hou ook zelf de websites van deze instellingen in het oog, er verschijnen immers geregeld nieuwe oproepen.

Vindt u een projectoproep die interessant is, maar ziet u het niet zitten om op eigen houtje een dossier in te dienen? Contacteer dan EUKA. Wij kunnen u helpen om de geschikte partners te vinden, en staan u bij met de dossieropbouw.

Oproepen

Imec is de wereldleider in R&D en innovatie voor nano-electronica en digitale technologie. Meer dan 3500 onderzoekers werken dagelijks aan de toekomst. Drone-bedrijven die samenwerken met imec kunnen rekenen op heel wat know-how om hun idee verder uit te werken, en dat in een optimale omgeving.

Open ICON Call
Deadline: 03/10/2019
Gedurende twee jaar wordt er samen met een multi-disciplinair team van wetenschappers, non-profits, en industriële partners samengewerkt om innovatieve oplossingen te vinden voor de markt. Imec verwelkomt projecten met innovatieve en technologische kwaliteiten.

Open iSTART Call
Next: opens 2/05/2019, closes 1/06/2019
Next: closes 1/10/2019
IMEC iStart is een acceleratieprogramma voor jonge ondernemingen. Gedurende twaalf maanden wordt het proof-of-concept van het deelnemende bedrijf onderzocht op de haalbaarheid. Ook de commerciële lancering van de/het eerste product(en) wordt voorbereid, en dit in samenspraak met de bedrijfspartners van IMEC iStart.

imec.Scale-ups
Europa is een aantrekkelijke markt voor tech scale-ups die wensen te internationaliseren, maar het proces kan een hele uitdaging zijn. Daarom biedt imec.scale-up een intensief 8-weken programma aan – inclusief begeleiding, coaching, workshops, netwerkopportuniteiten, praktische steun, etc. aan om deze valkuilen te ontwijken.

Oproepen

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum (SOC) voor de maakindustrie. De organisatie stimuleert open innovatie via hoogkwalitatief onderzoek. De expertise die Flanders Make in huis heeft is vooral interessant voor producenten van drones.
Er zijn drie verschillende soorten van projecten:

  • Strategisch Basisonderzoek (SBO), dat kennis opbouwt en onderzoek dichter bij de markt brengt. Bedrijven in de gebruikersgroep volgen het project gedurende vier jaar mee op en kunnen de eerste resultaten testen op een eigen toepassing. Als bedrijf sta je zo mee aan de wieg van de technologie van morgen.
  • Industrieel Onderzoek (ICON of Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek), waarbij we bestaande kennis vertalen naar concrete producten of productie bij bedrijven. Het gaat om tweejarige projecten die werken op middellange termijn toepassingen. Je werkt als bedrijf actief mee om de resultaten toe te passen op een eigen applicatie.
  • Technologie Transferprojecten (TETRA) die kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs en ondernemingen stimuleren.  Het gaat om praktijkgericht onderzoek waarbij je als bedrijf gedurende twee jaar deel uitmaakt van de gebruikersgroep. Zo bepaal je mee de testcases en heb je als eerste toegang tot de ontwikkelde methodologieën en tools.

 

Nieuwe SBO-projecten worden voorgesteld op 5 juli 2019. Deadline voor deelname in de gebruikersgroep is 6 september 2019. Geïnteresseerde bedrijven kunnen echter ook later nog in de gebruikersgroep instappen of een bedrijfscase voorstellen om de onderzoeksresultaten te valideren. 

Oproepen

Belspo, de organisatie verantwoordelijk voor het Federaal Wetenschapsbeleid, is opgedeeld in tien Federale Wetenschappelijke Instellingen. Die werken samen, en bieden een uitzonderlijk onderzoekskader en -instrumentarium aan. Het Federaal Wetenschapsbeleid coördineert tot slot de onderzoeksinspanningen van alle overheden van het land, en zorgt dat onderzoekers verbinding maken met internationale onderzoeksnetwerken. Belspo kan interessant zijn voor drone-bedrijven omwille van de connecties met de ruimtevaart en aerospace industrie.

Stereo III – Support to the exploitation and research in earth observation
Deadline: 14 juni 2019 om13:00
Drones staan vandaag al in voor het detecteren van waterniveaus, soorten gewassen, en schade door evers aan akkers. Die trend wordt voortgezet. Het onderzoek zoekt nieuwe methoden om de globale monitoring van vegetatie en de evolutie van grote landecosystemen mogelijk te maken. Ook het beheer van de leefomgeving, op lokale en regionale schaal is een speerpunt van de studie. Dronebedrijven kunnen hiermee inspelen op een steeds luider klinkende vraag van zowel de landbouwindustrie als de ecologisch-verantwoorde overheid.

Staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie in het kader van Airbus-programma’s
Het Federaal luchtvaartplatform dat een samenwerking is tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid steunt de Belgische luchtvaartindustrie voor haar deelname aan de Airbus-programma’s. De ontwikkelingskosten of “Non Recurring Costs” (NRC) die gepaard gaan met dergelijke programma’s kunnen immers zeer hoog oplopen. Het Federaal luchtvaartplatform, financiert deze kosten via terugbetaalbare voorschotten in overeenstemming met de Europese regelgeving. Binnen dit platform is de DG Onderzoek & Ruimtevaart van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en technische aspecten.

Oproepen

De provincie Limburg ondersteunt initiatieven die innovatiegedreven ondernemingen versterken.

Stimulering van innovatief ondernemerschap voor Limburgse kmo’s
Deadline: 30/10/2019
Provincie Limburg wil de regionale economie versterken. Dat doet ze door innovatieve bedrijven te steunen. Met de subsidie van maximaal 50.000 EUR (50% gesteund) kunnen KMO’s onderzoeksactiviteiten opzetten. Er moet altijd een luik met conceptvalidatie en ontwikkeling in de projecten zitten. Interessant voor drone-bedrijven die een zetel hebben in Limburg.

Oproepen

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt initiatieven die de plaatselijke kenniseconomie versterken. Innovatief onderzoek hoort hier natuurlijk bij.

Smart Hub Vlaams-Brabant
Deadline: 15/10/2019
Het project richt zich op innovaties op één van de provinciale speerpunten. Dat betekent dat projecten die te maken hebben met cleantech, health, food, logistics en creativity in aanmerking komen. De maximale subsidie bedraagt 150.000 EUR, met een 50-50 (of 40-60 zonder KMO) regeling. Interessant voor bijvoorbeeld een pakjesdrone, of een inventarisatiedrone.

Oproepen

SESAR Joint Undertaking is de technologische pijler van het Europese Single European Sky initiatief. SESAR combineert en coördineert de Europese onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Air Traffic Management. Met meer dan 3000 experten in de wereld is SESAR veelal het startpunt voor onderzoek in de luchtvaart. De organisatie beschikt over grote budgetten waar drone-bedrijven mee aan de slag kunnen.

Innovative applications of drones for ensuring safety in transport
Deadline: 16/1/2019 – Closed
Dronetechnologie moet zowel veilig als veilig-makend worden. Dit project hoopt oplossingen aan te reiken om drones veiliger in te kunnen zetten en te ontwikkelen. Tegelijkertijd kijkt Europa naar manieren om de innovatieve dronetechnologie in te zetten om de veiligheid van lucht, water en grondwegen te verhogen.

Logistics solutions that deal with requirements of the ‘on demand economy’ and for shared-connected and low-emission logistics operations
Deadline: 16/1/2019 – Closed
De klant wil zijn materiaal ontvangen wanneer hij of zij het nodig heeft. De vraag naar Just-In-Time delivery zal ook in de toekomst enkel nog stijgen. De zoektocht naar groene, geautomatiseerde, en verbonden technologie is dan ook volop bezig. Drones kunnen hier een leidende speler worden.

Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities
Deadline: 19/2/2019 – Closed
De mens van de toekomst leeft in de stad. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in een stedelijk gebied leven. Daarom is het belangrijk om na te denken over hoe we het veranderende landschap optimaal kunnen inrichten. Ook hier is een plaats voor drones. Denk maar aan de opsporing van luchtvervuiling, het meten van geluidsniveaus, het inscannen van de stedelijke dichtheid. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Oproepen

Horizon 2020 is het grootste onderzoek en innovatie programma van Europa dat ooit opgestart is. Met bijna 80 miljard euro aan fondsen die beschikbaar zijn gedurende zeven jaar, zal het programma voor heel wat innovaties, doorbraken en ontdekkingen zorgen. Horizon 2020 richt zich op vraagstukken uit ondermeer de gezondheidssector, energie, transport, klimaatveranderingen, veiligheid, mobiliteit, en anderen. Drone-bedrijven kunnen deelnemen aan heel wat projecten.

EIC Horizon Prize for ‘affordable high-tech for humanitarian aid’
Deadline: 15/1/2020
Conflict- en rampgebieden zijn vaak moeilijk te bereiken. De mensen die er echter wonen, hebben hulp snel nodig. Tegelijkertijd zien we steeds vaker besparingen die de slagkracht van NGOs en overheden inperken. De zoektocht naar nieuwe, goedkope manieren om humanitaire hulp te leveren, is ingezet. Drones kunnen op een betrouwbare manier deel uitmaken van deze plannen.

Pin It on Pinterest