Publicaties

EUKA verzamelt relevante studies, rapporten, en andere nuttige documenten om de drone-markt, lokaal en internationaal, beter te begrijpen.

European Drone Outlook Study – November 2016

Deze prognose strekt zich uit tot 2050 en bevat als zodanig een aantal aannames die onzekerheden bevatten. Als gevolg van de inherente onzekerheid zijn alle cijfers afgerond en moet ze worden geïnterpreteerd in termen van hun volgorde van grootte. Daarnaast is de voorspelling ontwikkeld als uitgangspunt voor Europa. Speciale aandacht werd besteed aan de werking van drones binnen de Europese luchtruimen en als gevolg daarvan worden missies en drone-types die zijn ontworpen voor gebruik in industriële en residentiële faciliteiten, niet geraamd. Bovendien zijn alle monetaire cijfers nominaal en zijn er geen aanpassingen opgenomen voor de effecten van de inflatie. Alle economische indicatoren en totaalbedragen van de totale eenheid in dit rapport worden weerspiegeld in de Europese vraag en geven geen potentiële export naar de bredere wereldwijde markt weer.

Lees meer

De dronesmarkt in Duitsland – Augustus 2017

Duitsland introduceerde zijn eerste (militaire) drone in 1971. Nu, 45 jaar later – wanneer online drones bestellen iets heel normaals geworden is – blijven vele Duitsers drones toch associëren met militaire toepassingen. De echte reden waarom de Duitse droneproducenten nog niet toe zijn aan massaproductie is waarschijnlijk de enorme concurrentie- en prijzendruk. Duitsland was niet echt bij de pioniers van de producenten en nu is de markt min of meer verzadigd. Duitse producenten zijn verplicht een niche te vinden om door te breken op de consumentenmarkt.

Lees meer…

EUKA ging een structureel partnership aan met Flanders Investment & Trade o.a. om studies zoals deze bij de bedrijven te kunnen brengen.

Drones in het personen- en goederenvervoer – September 2017

Snelheid wordt straks waarschijnlijk de belangrijkste reden voor mensen om in een autonome drone te stappen. Maar het zal niet goedkoop zijn. Dat concludeert het Nederlandse Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het onderzoek ‘Drones in het personen- en goederenvervoer’. Een concurrent voor de auto zal de drone in eerste instantie niet worden. Een drone zal per kilometer meer kosten dan een auto. Die prijs zal wel dalen naarmate de tijd vordert.

Lees meer

Horizon 2020-werkprogramma voor innovatie – Oktober 2017

Het nieuwe Horizon 2020-werkprogramma voor innovatie voor 2018-2020 is beschikbaar. Het laatste decennium zag de opkomst van grote nieuwe markten en een wereldwijde platform-economie. De succesvolle innovatieve bedrijven met een hoge groei vertrouwen vaak op nieuwe bedrijfsmodellen en technologieën die zich voordoen op het kruispunt tussen sectoren en disciplines.

Lees meer

Pin It on Pinterest