Proeftuin ‘Drones in de bouw en landbouw’

Projectinformatie

4. In uitvoering

Projecttype: VLAIO – Proeftuinen ‘Vlaanderen Industrie 4.0’
Projectpromotor: EUKA vzw
Projectpartners beroepsfederaties: 
Confederatie Bouw Limburg, PC Fruit, WTCB, Boerenbond

Projectpartners privé: DronePort
Projectpartners kennisinstellingen: IMEC, Flanders Make
Projectduur: 3 jaar

 

Samenvatting

Dit project wil via een nieuwe en ontluikende drone technologie zorgen voor efficiëntiewinsten in “maak”processen en betere inzichten geven in nieuwe “maak”modellen in een brede markt. Voor deze proeftuin zullen we ingaan op twee specifieke sectoren: de land- en tuinbouw en de bouwsector, met diverse business cases waarvan de bouwblokken inzetbaar zijn voor een brede groep aan bedrijven als “eindgebruiker van drone toepassingen” in deze sectoren. Daarnaast is er ook een derde doelgroep: dronebedrijven, technologie-aanbieders, piloten, … die over deze sectoren heen als “aanbieder van drone toepassingen” baat hebben bij de werking van deze proeftuin.

Projectbeschrijving

In dit project brengt EUKA de eindgebruikers (bouwbedrijven, landbouw en fruittelers) en aanbieders (technologie bedrijven, drone bedrijven en piloten) samen in een drone proeftuin met als uitvalsbasis DronePort.  

Via de Proeftuin voor drones in de bouw en de landbouw maakt de Vlaamse dronecluster EUKA een aantrekkelijke kennisregio van Vlaanderen, gepositioneerd in een wereldwijde internationale drone-industrie. De proeftuin omvat een Drone Kennisfabriek, een Dronelab en een Drone Academy. De bedoeling is om vanuit de input en noden van de industrie business cases aan te pakken met zorgvuldig verzamelde en opgebouwde dronetechnologie-bouwstenen. Zo hoeven er geen middelen verspild te worden aan het telkens opnieuw ‘uitvinden van het wiel’ en kan er relatief snel gewerkt worden naar concreet werkende protypes.

De twee gekozen sectoren in de Proeftuin voor drones in de bouw en de landbouw liggen dan ook voor de hand.
Voor de land- en tuinbouw zal deze proeftuin passen binnen een schaalmodel die de sector zal helpen om dronegerelateerde innovaties versneld ingang te laten vinden.
Voor de bouw betekent dit vooral een ideale manier om kennis te bestendigen en ervoor te zorgen dat bouwbedrijven vlot toegang krijgen tot de opgebouwde kennisblokken die hen in staat zal stellen mee op de wagen te springen van deze technologie.

Algemeen kunnen we stellen dat de proeftuin in beide sectoren de innovatieprocessen zal ondersteunen en versnellen. De kruisbestuivingseffecten naar andere sectoren mogen daarbij zeker ook niet onderschat worden.
De derde doelgroep die mee aan boord komt van deze proeftuin: de dronebedrijven, technologie-aanbieders, piloten, ed. is ook een vragende partij om deze bouwblokken collectief ter beschikking te hebben. Zo kunnen zij over de sectoren heen veel beter inspelen op vragen van de industrie. Wat vandaag een oplossing is in de bouw en landbouw, is dat morgen wellicht met dezelfde technologie voor de logistiek of de bewakingssector. Zij hebben de mogelijkheid, door hun unieke positie, om over de schotten van de sectoren heen te kijken, iets wat door een proeftuin als deze veel beter gefaciliteerd wordt en verspilling van innovatiemiddellen op de lange termijn zal tegengaan.

In de land- en tuinbouw zijn er drie business cases in volgorde van prioriteit die de efficiëntie van het productieproces sterk verbeteren:

  • De drone met de (hyperspectrale) camera voor het capteren van data
  • De drone om te sproeien
  • De vogelverschrikker drone

In de bouwsector zijn er drie business cases die de efficiëntie van de bouwprocessen op een werf sterk verbeteren:

  • De drone die BIM-data aanlevert
  • De drone die lichte vrachten levert
  • De drone die volumeopmetingen doet via innovatievere (hyperspectrale) camera’s.

Voor deze Proeftuin voor drones in de bouw en de landbouw willen we dus een aantal concrete innovatiedoelen bereiken door het aanpakken van een aantal goed gedefinieerde business cases door middel van een innovatiehub (Drone Kennisfabriek), een fysieke locatie voor testing en ontwikkeling (Dronelab) en een disseminatie en kennisvalorisatiecentrum (Drone Academy).

Pin It on Pinterest