IDEEËN transport, logistiek en mobiliteit

OP DEZE PAGINA VIND JE IDEEËN VOOR DRONE-TOEPASSINGEN voor transport, logistiek en mobiliteit. DEZE IDEEËN ZIJN HET STARTPUNT VOOR LATERE START-UPS, SPIN-OFFS OF INNOVATIEPROJECTEN. AL DEZE IDEEËN WORDEN GETOETST AAN HUN HAALBAARHEID, VERVOLGENS UITGEWERKT TOT VOLWAARDIGE CONCEPTEN, WAARNA ZE INGEDIEND WORDEN OM TEN SLOTTE UITGEVOERD TE WORDEN DOOR DE PARTNERS DIE ROND HET IDEE WERDEN SAMENGEBRACHT.

  • Cargo drone voor onherbergzame gebieden (regenwoud, woestijn, gecontamineerde gebieden, …)
  • Zeer grote drones: vervoer vracht/personen, maar ook militair gebruik (gewapend, ongewapend)
  • Drones voor geautomatiseerd passagiervervoer (vliegende auto, taxi)
  • Delivery drones voor e-commerce, fast-food/take-away, foodboxes (vb. Hellofresh) – drones met gekoelde storage, cargo (heavy lift stabile voor 15kg +)
  • Warehouse drone voor stockopname, order picking, al dan niet geautomatiseerd.
  • Delivery drones voor grocery shopping (collishop aan huis)
  • Combo leveringen – leverbusje en drones bezorgen pakjes in samenwerking
  • Drones als vervanging voor openbaar vervoer – via een geleid traject, via jumbo-drones, al dan niet geautomatiseerd
  • Verkeersmonitoring, verkeersstromen optimaliseren
  • Drones als flexibele verkeerslichten, verkeersagent, flitspaal

Ik wil meewerken aan een innovatief drone-project in transport en logistiek!

Pin It on Pinterest