PROJECTEN IN UITVOERING

Project werd goedgekeurd en wordt momenteel uitgevoerd.

VIS-Haalbaarheidsstudie: Drones als hulpmiddel – inzichten in nieuwe werkprocessen op de bouwwerf

Drones beginnen vandaag al een grote rol in de bouwsector te spelen. Denk maar aan voorbeelden waar een drone ingezet wordt om volumebepalingen of inspecties uit te voeren. Of aan de toekomst, waar drones en bouwvakkers zij-aan-zij werken. Hoe dicht staan we bij die taferelen? En wat zijn de uitdagingen om die dromen tot werkelijkheid te maken? Deze haalbaarheidsstudie onderzoekt hoe drones de bouwsector kunnen versterken.

Lees meer…

Strategische competentieprognose voor de drone-industrie

Meer en meer stellen we vast dat er een fundamentele mismatch is tussen de profielen die vandaag opgeleid worden en de noden aan bepaalde competenties binnen de dronesector.Deze competentieprognose is dus duidelijk van groot belang om op deze snel veranderende dronesector in te spelen met gerichte en praktische opleidingen die de drone-operator opleidt die multidisciplinair en multisectorieel inzetbaar is. Met deze competentiestudie hopen we een bevestiging te vinden van deze trend, eventueel bijkomende evoluties vooraf te detecteren en dit via een gefundeerd onderzoek te staven.

Lees meer

OmniDrone: 720°-camera’s voor meer efficiënt gebruik van drones

Om de betrouwbare en gebruiksvriendelijke UAV’s mogelijk te maken, zal het OmniDrone-project inzetten op het concept om 3D-omnidirectionele camerasystemen mogelijk te maken en te exploiteren. Dergelijke camera’s bieden de drone dieptevisie en omnidirectionele contextinformatie over de omgeving, waardoor het autonoom kan helpen bij missie- en veiligheidsbeperkingen.

Lees meer

3DSafeGuard: Real-time verbeteren van situationeel bewustzijn van de hulpdiensten in noodsituaties

Het doel van dit project is om nieuwe technologie en kennis te verwerven voor het uitwerken van een nieuw UAV platform dat geïntegreerd zal worden in een Proof-of-Concept. Dit intelligent platform zal gebruikt worden door hulpdiensten om in real-time het situationeel bewustzijn van de hulpdiensten te verbeteren en om beslissingsprocessen van een actieve noodsituatie te verbeteren.

Lees meer

5GUARDS: Hoogwaardige 5G-netwerken voor veiligheidsdiensten

Toenemende monitoring en automatisering zetten communicatienetwerken sterk onder druk.  Om grote evenementen te beveiligen, worden immers enorm veel gegevens verstuurd via een groot aantal internetverbindingen.  De kwaliteitsondersteuning van 4G netwerken is hierbij onvoldoende.   5GUARDS onderzoekt daarom hoe 5G beveiligingsdiensten kan ondersteunen.  Die technologie splitst netwerken op in kleinere virtuele netwerken.  Zo verdeelt 5G de bandbreedte van het volledige netwerk volgens de noden van verschillende toepassingen op het netwerk.

Lees meer…

InWareDrones: Indoor Inventory Drone Solution

Naarmate leveranciersketens complexer worden, wordt het beheer van voorraad in magazijnen arbeidsintensiever, foutgevoeliger en tijdrovender, vooral in grote magazijnen. Het InWareDrones-project heeft tot doel een volledig autonoom op drone gebaseerd voorraadbeheersysteem te ontwikkelen dat continue live feedback en gegevens van hoge kwaliteit biedt. Dit helpt bedrijven honderden manuren besparen.

Lees meer…

 

Vergroten veiligheid van inspecties met drones in complexe omgevingen

Het project wil de veiligheid van inspecties met drones in complexe omgevingen vergroten. De drone industrie heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Er wordt steeds meer het gebruik van drones in overneming genomen in projecten die technisch kritisch zijn. De complexiteit in onze omgeving zorgt dat een veilige en snelle inspectie met conventionele middelen te traag gaat en teveel hinder in de omgeving doet ontstaan.

Lees meer

Proeftuin Smart Connectivity

Om competitief te blijven vereisen innovaties binnen Industrie 4.0 verregaande procesinzichten, procesoptimalisatie en flexibiliteit. De proeftuin Smart Connectivity demonstreert en combineert nieuwe, cruciale ICT-oplossingen. Deze oplossingen zorgen voor juiste en up-to-date informatie over de locatie en status van ruwe materialen, producten, machines en personeel, en dit in de verschillende fasen van een productielijn.

Lees meer …

Schrijf je in op de EUKA-nieuwsbrief!

Lees zeker ons privacybeleid na om te weten wat we met jouw gegevens doen via https://euka.org/privacy-policy/

Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest