PROJECTEN IN UITVOERING

Project werd goedgekeurd en wordt momenteel uitgevoerd.

Drones als hulpinstrument op de werf

Hoe dicht staan we vandaag bij de drone als alledaagse bouwhelper? Het lijdt geen twijfel dat er wellicht een markt is voor een robot, in casu een drone, die verschillende taken op een werf op zich kan nemen. Het oppikken van gereedschap, het inschatten van workloads, het tillen van materialen die met een kraan naar een hogere verdieping moeten gebracht worden, het uitsparen van stellingenbouw en zo kan je nog wel even doorgaan. De haalbaarheidsstudie moet alle aspecten van een dergelijke ‘bouw-assistentie drone’ bestuderen.

Lees meer

SafeDroneWare: Hard- en softwarearchitectuur en framework voor veilige en autonome UAV-toepassingen

SafeDroneWare wil een architectuur ontwikkelen en een herbruikbaar, geïntegreerd framework voor een Unmanned Airial Vehicles (UAV’s) platform.  Hiermee zullen ontwikkelaars toepassingen kunnen bouwen voor veilige en autonome onbemande luchtvaartuigen.

Lees meer…

Strategische competentieprognose voor de drone-industrie

Meer en meer stellen we vast dat er een fundamentele mismatch is tussen de profielen die vandaag opgeleid worden en de noden aan bepaalde competenties binnen de dronesector.Deze competentieprognose is dus duidelijk van groot belang om op deze snel veranderende dronesector in te spelen met gerichte en praktische opleidingen die de drone-operator opleidt die multidisciplinair en multisectorieel inzetbaar is. Met deze competentiestudie hopen we een bevestiging te vinden van deze trend, eventueel bijkomende evoluties vooraf te detecteren en dit via een gefundeerd onderzoek te staven.

Lees meer

Ontwikkeling van multi-rotors in snelle voorwaartse vlucht

Dit project toetst de inzetbaarheid van VTOL multi-rotor drones voor langeafstands- en hoge snelheidstoepassingen. Dit wordt gefaciliteerd door de uitbouw van testprocedures voor nauwkeurig opmeten en vergelijken van drone-prestaties met behulp van een automatische data-analyse, de opbouw van betrouwbare modellen op basis van zowel reeds gekende als gemeten data en tot slot de verfijning van een ontwerptool op basis van deze modellen met een digitaal ontwerp als resultaat.

Lees meer

Verfdrone

Project uit ikinnoveer-trajectDeze groep, met als probleemeigenaar en trekker het anti-corrosie bedrijf IRIS is al ver gevorderd. Een veelbelovend innovatief ontwikkelingsproject is opgestart als bedrijfsintern project bij IRIS! Het Innovatiecentrum zal deze groep verder begeleiden.

Lees meer…

OmniDrone: 720°-camera’s voor meer efficiënt gebruik van drones

Om de betrouwbare en gebruiksvriendelijke UAV’s mogelijk te maken, zal het OmniDrone-project inzetten op het concept om 3D-omnidirectionele camerasystemen mogelijk te maken en te exploiteren. Dergelijke camera’s bieden de drone dieptevisie en omnidirectionele contextinformatie over de omgeving, waardoor het autonoom kan helpen bij missie- en veiligheidsbeperkingen.

Lees meer

3DSafeGuard: Real-time verbeteren van situationeel bewustzijn van de hulpdiensten in noodsituaties

Het doel van dit project is om nieuwe technologie en kennis te verwerven voor het uitwerken van een nieuw UAV platform dat geïntegreerd zal worden in een Proof-of-Concept. Dit intelligent platform zal gebruikt worden door hulpdiensten om in real-time het situationeel bewustzijn van de hulpdiensten te verbeteren en om beslissingsprocessen van een actieve noodsituatie te verbeteren.

Lees meer

Mirador: bewaking van grote industriële locaties

Dit project zal een drone-gebaseerde dienst voor bewaking van grote industriële locaties realiseren: on-board sensor- en cameragegevens maken autonome vluchten en bewakingsacties mogelijk, en via beveiligde communicatiekanalen kunnen gevaren op afstand gedetecteerd worden. Dit project resulteert in en eerste drone-oplossing voor de bewaking van grote bedrijfsterreinen in de markt. Hierbij wordt uitgegaan van een sterke operationele samenwerking tussen de dienstverlener en de technologieleverancier.

Lees meer

5GUARDS: Hoogwaardige 5G-netwerken voor veiligheidsdiensten

Toenemende monitoring en automatisering zetten communicatienetwerken sterk onder druk.  Om grote evenementen te beveiligen, worden immers enorm veel gegevens verstuurd via een groot aantal internetverbindingen.  De kwaliteitsondersteuning van 4G netwerken is hierbij onvoldoende.   5GUARDS onderzoekt daarom hoe 5G beveiligingsdiensten kan ondersteunen.  Die technologie splitst netwerken op in kleinere virtuele netwerken.  Zo verdeelt 5G de bandbreedte van het volledige netwerk volgens de noden van verschillende toepassingen op het netwerk.

Lees meer…

VIPER: Visual Person detection made Reliable

Project VIPER is een collaboratie waarbij de projectpartners een reeks innovatieve state-of-the-art technologieën overdragen aan veiligheids- en beveiligingsgerelateerde bedrijven.  De uitdaging in beveiligingsapplicaties op basis van camera’s ligt in het kunnen opmerken van incidenten of abnormaal gedrag die de veiligheid van mensen in het gedrang kan brengen en hiervoor kunnen waarschuwen.
Het doel is de negatieve gevolgen van deze situaties te kunnen vermijden.
Om hierin te slagen zijn volgende 2 componenten van belang : een betrouwbare manier voor het identificeren van personen op camerabeelden; een systeem dat correct kan bepalen of er in een bepaalde situatie moet alarm geslagen worden.

Lees meer…

Vergroten veiligheid van inspecties met drones in complexe omgevingen

Het project wil de veiligheid van inspecties met drones in complexe omgevingen vergroten. De drone industrie heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Er wordt steeds meer het gebruik van drones in overneming genomen in projecten die technisch kritisch zijn. De complexiteit in onze omgeving zorgt dat een veilige en snelle inspectie met conventionele middelen te traag gaat en teveel hinder in de omgeving doet ontstaan.

Lees meer

Pin It on Pinterest