AFGERONDE PROJECTEN

Project is afgelopen.

Ansecur: UAV Security Services

Dit recent beëindigde project paste goed in de oproep van het Agentschap Ondernemen m.b.t. de uitdagingen voor het nieuwe industriële ondernemerschap. De doelstelling van het project was op zoek te gaan naar de opportuniteiten en uitdagingen rond het inzetten van drones in de private bewaking. Daarnaast werd er ook bekeken welke mogelijkheden er ontstonden voor de Vlaamse maakindustrie. Het consortium van deelnemende bedrijven bestond uit Xtendit Solutions, RiskMatrix, Metes, VITO, Seris en Securitas.

5GUARDS: Hoogwaardige 5G-netwerken voor veiligheidsdiensten

Toenemende monitoring en automatisering zetten communicatienetwerken sterk onder druk.  Om grote evenementen te beveiligen, worden immers enorm veel gegevens verstuurd via een groot aantal internetverbindingen.  De kwaliteitsondersteuning van 4G netwerken is hierbij onvoldoende.   5GUARDS onderzoekt daarom hoe 5G beveiligingsdiensten kan ondersteunen.  Die technologie splitst netwerken op in kleinere virtuele netwerken.  Zo verdeelt 5G de bandbreedte van het volledige netwerk volgens de noden van verschillende toepassingen op het netwerk.

Lees meer…

Strategische competentieprognose voor de drone-industrie

Meer en meer stellen we vast dat er een fundamentele mismatch is tussen de profielen die vandaag opgeleid worden en de noden aan bepaalde competenties binnen de dronesector.Deze competentieprognose is dus duidelijk van groot belang om op deze snel veranderende dronesector in te spelen met gerichte en praktische opleidingen die de drone-operator opleidt die multidisciplinair en multisectorieel inzetbaar is. Met deze competentiestudie hopen we een bevestiging te vinden van deze trend, eventueel bijkomende evoluties vooraf te detecteren en dit via een gefundeerd onderzoek te staven.

Lees meer …

De bevindingen van het project worden op 23 april 2019 te DronePort meegedeeld aan de aangestelde expertisecel.  In een uiteenzetting door EUKA, CEGEKA en PXL,  zal een overzicht gegeven worden van alle kennis die momenteel aanwezig is binnen de dronewereld. Ook worden de pijnpunten blootgelegd tussen het aanbod van, en de vraag naar competenties van de dronebedrijven en hun partners. Op die manier weten we nu waar de grootste tekorten zijn en bijgevolg de grootste opportuniteiten liggen.

Binnenkort kan u hier dit overzicht raadplegen.

Om tegemoet te komen aan de vastgelegde noden, gaat EUKA, in samenwerking met diverse partners, van start met het project ESF SWITCH.   U kan hier meer te weten komen over dit project.

VIPER: Visual Person detection made Reliable

Project VIPER is een collaboratie waarbij de projectpartners een reeks innovatieve state-of-the-art technologieën overdragen aan veiligheids- en beveiligingsgerelateerde bedrijven.  De uitdaging in beveiligingsapplicaties op basis van camera’s ligt in het kunnen opmerken van incidenten of abnormaal gedrag die de veiligheid van mensen in het gedrang kan brengen en hiervoor kunnen waarschuwen.
Het doel is de negatieve gevolgen van deze situaties te kunnen vermijden.
Om hierin te slagen zijn volgende 2 componenten van belang : een betrouwbare manier voor het identificeren van personen op camerabeelden; een systeem dat correct kan bepalen of er in een bepaalde situatie moet alarm geslagen worden.

Lees meer…

SafeDroneWare: Hard- en softwarearchitectuur en framework voor veilige en autonome UAV-toepassingen

SafeDroneWare wil een architectuur ontwikkelen en een herbruikbaar, geïntegreerd framework voor een Unmanned Airial Vehicles (UAV’s) platform.  Hiermee zullen ontwikkelaars toepassingen kunnen bouwen voor veilige en autonome onbemande luchtvaartuigen.

Lees meer…

Pin It on Pinterest