PROJECTEN IN CONCEPTFASE

Project wordt geschreven, partners worden gezocht, moment om in te stappen indien interesse.

Scanning data genereren voor bouw/BIM-modellen met drones

Dit project focust op het gebruik van drones om diverse types van metingen uit te voeren op bestaande gebouwen en gebouwen in opbouw, op de verdere verwerking van deze metingen, en op de integratie van de verwerkte metingen of detecties in het brede bouwproces. Drie toepassingsdomeinen worden geviseerd: bestaande gebouwen, nieuwe gebouwen/werven, bouwwerven in het algemeen.

Lees meer

Autonome/automatische vogelverschrikdrone

Concept uit ikinnoveer-trajectDe groep, getrokken door motorbouwer Maxxon Motors, moest tijdens de laatste sessie een keuze maken voor een businessmodel en de te ontwikkelen drone. Er werd uiteindelijk gekozen om twee drones te ontwikkelen in een hybride businessmodel (met dienstenverlening én verkoop).

Lees meer

Transportdrone voor onherbergzame gebieden

Concept uit ikinnoveer-trajectLuc Stevens van Ostec bracht het idee aan van het in te zetten van een ‘long distance drone’ in natuurparken. In de eerste sessie was het niet meer dan een idee, een jongensdroom. Dankzij de bijdrage van Wouter Middel en Kris Rottiers en de openheid van Luc, is dit idee verder uitgekristalliseerd tot op het niveau van een blauwdruk van een businessmodel. In de derde sessie heeft Luc concrete tips en tricks meegekregen om te starten met de uitwerking van een noodzakelijk businessplan.

Lees meer

Software om dronebeelden te verwerken naar 3D-model

Concept uit ikinnoveer-trajectDeze groep, in de sector waar de drones al veel toepassingen in de praktijk kennen, heeft uiteindelijk enkele waardevolle business cases gedefinieerd. De meest concrete: het bedrijf BitsOfData wil software ontwikkelen om beelden vanuit verschillende bronnen te integreren tot één 3D beeld, ter ondersteuning van BIM gerelateerde processen. Besix en Van Laere hebben interesse voor dit initiatief en willen vanuit een gebruikersgroep meedenken over de integratie van een dergelijk pakket in hun werkzaamheden. Mapix stapt mogelijk in dit project mee om input te geven rond het intelligent positioneren van de drone. Het Innovatiecentrum blijft ook hier ondersteuning verlenen.

Lees meer

Geautomatiseerde inspectie van infrastructuur met behulp van drones

Dit project heeft als doel het automatisch inspecteren van infrastructuur aan de hand van camerabeelden opgenomen vanuit een drone. We mikken hierbij voornamelijk op de sectoren energie (vb. windturbines) en civiele structuren (bruggen, tunnels, etc.). Andere doelstellingen: het verlagen van de inspectietijd van infrastructuur (vb. windturbines, kranen, bruggen, etc.). Het reduceren van de energie die nodig is voor een inspectie. Het verbeteren van de kwaliteit van de inspectie (met een betere dekkingsgraad van de beelden over de structuur en een focus op mogelijke probleemzones). Het verhogen van de efficiëntie om de beelden van de inspectiecampagne te interpreteren en mogelijke schade te detecteren.

Lees meer

Warehouse-drone: automatische voorraadbeheer met drones

Het project zal in eerste instantie onderzoeken welke concrete procesoptimalisatie kan bereikt worden door drone technologie in te zetten, eventueel in combinatie met bestaande gerobotiseerde voorraadbeheer. Ook de economische haalbaarheid wordt in kaart gebracht. In een volgende fase en gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek zal een concrete proof-of-concept gecreëerd worden. Deze zal zich toespitsen op één of meerdere business cases die op korte termijn en voor een breed publiek binnen de sector een optimalisatie teweeg brengt op vlak van voorraadbeheer efficiëntie en effectiviteit.

Lees meer

Medical Emergency Remotely Piloted Aircraft System (MERPAS)

Recent onderzoek heeft de bouw van efficiënte, snelle drones met een hoog vliegbereik mogelijk gemaakt. Er is potentieel aangetoond om deze technologie te kunnen gebruiken voor medisch vervoer en andere hulpverlening: een ambulance drone die zowel medicijnen, materiaal (automatische externe defibrillator) als organen ter plaatse kan brengen. Dit project zal zich focussen op het leveren van urgent medisch materiaal zoals die automatische externe defibrillator (AED). Met 120 hogesnelheidsdrones zou heel België voorzien kunnen worden van een AED wanneer en waar nodig in minder dan 5 minuten.

Lees meer

Smart Digital Farming: Gedeelde vliegtijd voor drones in agricultuur

Er komen meer en meer gespecialiseerde bedrijven in Vlaanderen die behoefte hebben aan ruwe drone beelden voor het aanleveren van gespecialiseerde diensten. Dit project beoogt de opzet van een drone service platform waar drone flights vanuit een vraag en aanbod markt kunnen opgezet worden zodat bedrijven uit Vlaanderen snel en kosten-efficiënt dronevluchten kunnen plannen in heel Europa, en de verworven dronebeelden binnen Europa in een centrale database kunnen bewaard blijven en aangewend worden voor meerdere dronedienstafnemers in het domein van landbouw en/of veeteelt.

Lees meer

Tractor en drone gaan selectief sproeien op basis van hyperspectrale beelden

In de basiscase van het project wordt een hyperspectrale camera gemonteerd op een drone. Een autonoom rijdende tractor beschikt hierbij over een sproeisysteem achterop de machine gemonteerd en heeft ook een landingsbaai voor de drone. Het doel van deze samenwerking is het selectief sproeien op basis van hyperspectrale beelden gegenereerd door de drone. Het resultaat is een kostenefficiënt, minimaal besproeien en bemesten van velden. Dit project is technologisch uniek omdat er een volledig autonoom werkend tractor en drone platform zal gemaakt én geïntegreerd worden dat de brug slaat tussen hyperspectrale analyseren en optimaal sproeien.

Lees meer…

Pin It on Pinterest