PROJECTEN IN AANVRAAG

Project is ingediend bij de oproepende instantie.

Verbeterde drone-bediening voor meer accurate besturing (automatisch en manueel)

De algemene doelstellingen van dit project zijn de piloot te ondersteunen en de besturing van UAV’s bevordert door de controller te verbeteren op basis van modellen die complexe aërodynamische interacties kunnen voorspellen. Huidige autopiloten gebruiken klassieke lineaire controle technieken voor navigatie, begeleiding en controle. In de nabijheid van voorwerpen of bij wind worden deze aërodynamische interacties echter heel belangrijk en falen de traditionele autopiloot-systemen.

Lees meer

Geautomatiseerde inspectie van infrastructuur met behulp van drones

Dit project heeft als doel het automatisch inspecteren van infrastructuur aan de hand van camerabeelden opgenomen vanuit een drone. We mikken hierbij voornamelijk op de sectoren energie (vb. windturbines) en civiele structuren (bruggen, tunnels, etc.). Andere doelstellingen: het verlagen van de inspectietijd van infrastructuur (vb. windturbines, kranen, bruggen, etc.). Het reduceren van de energie die nodig is voor een inspectie. Het verbeteren van de kwaliteit van de inspectie (met een betere dekkingsgraad van de beelden over de structuur en een focus op mogelijke probleemzones). Het verhogen van de efficiëntie om de beelden van de inspectiecampagne te interpreteren en mogelijke schade te detecteren.

Lees meer

Warehouse-drone: automatische voorraadbeheer met drones

Het project zal in eerste instantie onderzoeken welke concrete procesoptimalisatie kan bereikt worden door drone technologie in te zetten, eventueel in combinatie met bestaande gerobotiseerde voorraadbeheer. Ook de economische haalbaarheid wordt in kaart gebracht. In een volgende fase en gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek zal een concrete proof-of-concept gecreëerd worden. Deze zal zich toespitsen op één of meerdere business cases die op korte termijn en voor een breed publiek binnen de sector een optimalisatie teweeg brengt op vlak van voorraadbeheer efficiëntie en effectiviteit.

Lees meer

Dynamic Aerial Mapping and Analysis of Complex Traffic Streams

Dit project wil gebruik maken van drones om de dagelijkse verkeersstromen in goede banen te leiden. Het consortium focust zich op drie cases: analyse van files, het veiliger maken van zogenoemde zwarte punten op de weg, en het efficiënt monitoren en beheren van parkeerplaatsen. De oplossing gebruikt Artificiële Intelligentie en algoritmes om de effecten van een ingreep op de verkeerssituatie te voorspellen.

Lees meer

Schrijf je in op de EUKA-nieuwsbrief!

Lees zeker ons privacybeleid na om te weten wat we met jouw gegevens doen via https://euka.org/privacy-policy/

Je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief!

Pin It on Pinterest