PROJECTEN IN AANVRAAG

Project is ingediend bij de oproepende instantie.

Verbeterde drone-bediening voor meer accurate besturing (automatisch en manueel)

De algemene doelstellingen van dit project zijn de piloot te ondersteunen en de besturing van UAV’s bevordert door de controller te verbeteren op basis van modellen die complexe aërodynamische interacties kunnen voorspellen. Huidige autopiloten gebruiken klassieke lineaire controle technieken voor navigatie, begeleiding en controle. In de nabijheid van voorwerpen of bij wind worden deze aërodynamische interacties echter heel belangrijk en falen de traditionele autopiloot-systemen.

Lees meer

VueloFysi: Groeninventaris en -mapping met behulp van Drones in functie van de software DIPLA

Kwalitatief groenbeheer staat of valt bij een goed beeld van de situatie op het veld, een gedetailleerde inventaris van het groenpatrimonium. De vraag naar zeer accurate, regelmatig geüpdate en betaalbare gegevens, onafhankelijk van en aanvullend aan reeds bestaande databronnen is dus hoog. En daar kan mogelijkerwijs het vergaren van groendata via gespecialiseerde drones een oplossing bieden. Een samenwerking van Profisi met het bedrijf Landron/Didex is daarbij cruciaal. Didex is niet alleen gespecialiseerd in geomapping via drones maar is daarnaast expert als het gaat over multispectraalanalyse . Dit is een cameratechniek die onder andere toelaat groen en planten beter te analyseren en te herkennen dan de informatie die bestaat binnen het visuele spectrum.

 

Lees meer…

Pin It on Pinterest